Facebook Twitter Linkedin

Blog: flexibele en tevreden medewerkers

Tijd voor een optimistisch geluid over flexibilisering.

In reactie op de grote hoeveelheid nieuwsberichten over de negatieve gevolgen van flexibilisering voor medewerkers wil ik de uitkomst van een poll op de website van PlanMen met jullie delen.

75% van de respondenten zegt dat flexibilisering leidt tot hogere medewerkerstevredenheid.

De respondenten zijn veelal mensen die zich beroepsmatig bezighouden met Workforce Management oftewel optimale personeelsinzet. Dit vakgebied heeft als doel om de juiste persoon met de juiste kwalificaties op het juiste moment op de juiste plek in te zetten.

Flexibilisering gaat daarbij over twee dingen:

  • Het toewerken naar het optimale personeelsbestand door strategische personeelsplanning.
  • Het werken aan flexibele personeelsinzet in het hier en nu via planning en roostering.


Voor medewerkers is de planning en het rooster het meest concreet en daarom het meest van invloed op hun tevredenheid. Zij hebben daarbij vooral te maken met:

  • ad hoc overwerk door langer doorwerken of extra opgeroepen worden
  • wisselende werktijden en aantal uren
  • ingezet worden op andere afdelingen
  • wisselende collega's vanuit een interne of externe flexpool


Als medewerkers dat kunnen, zijn zij vaak bereid om meer flexibel te werken als ze daarmee hun klanten beter kunnen helpen. Belangrijke voorwaarde is dat het hen ook persoonlijk voordeel oplevert.

Persoonlijke voordelen van goed georganiseerde flexibiliteit voor medewerkers kunnen zijn:

  • Minder stress en een betere werk-privé balans door duidelijke afspraken over werk- en rusttijden.
  • Meer harmonie in het team door eerlijke verdeling van extra werk tussen de collega's.
  • Ze krijgen, om multi-inzetbaar te worden, de gelegenheid om nieuwe dingen te leren.
  • Ze leren meer collega's kennen, ze krijgen inzicht in elkaars werkwijze en doen nieuwe ideeën op door op andere afdelingen te werken.


Medewerkers kunnen zich daardoor veel meer toeleggen op goede dienstverlening en het leveren van een waardevolle bijdrage. En dat is uiteindelijk één van de belangrijkste drijfveren van zowel medewerkers als organisaties.
Karlijn Dirkx | consultant