Facebook Twitter Linkedin

Blog: de zorgmarkt vastgeroest

Echt niet! Dat de zorgmarkt volop in beweging is, bewijzen de diverse branchebladen eens te meer. Zo stelde de bestuursvoorzitter van de Vereniging voor Artsen en Apothekers (VvAA), Gerlach Cerfontaine, dat het Nederlandse zorgsysteem zich in een crisis lijkt te bevinden. De diverse zorgprofessionals ondervinden meer en meer overlast van de regeldruk. En dat terwijl de menselijke maat steeds meer lijkt te verdwijnen. Om nog maar te zwijgen over de passie waarmee ze hun werk doen.

De oorzaak van de crisis is volgens Cerfontaine gemakkelijk te achterhalen. "Deze is ontstaan door de grote focus op kosten, bekostiging en doelmatigheid. En een heilig geloof dat regels, richtlijnen en convenanten de zorg beter zullen maken. Het brengt een ongekend administratiecircus met zich mee, waardoor professionals in de zorg steeds minder toekomen aan hun vak: het helpen en beter maken van mensen. Genoemde crisis wordt nog versterkt doordat verantwoordelijkheden, rollen en bevoegdheden niet juist belegd zijn. Als gevolg van dat alles is de autonomie van de professional teruggedrongen.
Bron: Artsenauto juli/augustus

Ook Annemarie Jorritsma (VNG-voorzitter) ziet dat de zorgbeleving nog beter kan en ook zal worden. De verschuiving van taken en verantwoordelijke van jeugdhulp, ouderenzorg en de arbeidsondersteuning van jonggehandicapten naar de lokale overheden zal meer snelheid en efficiëntie gaan brengen, zo verwacht zij. "We gaan van een monocultuur naar een multidisciplinaire cultuur waarin zorgprofessionals veel meer contact gaan krijgen met andere professionals. En het werk wordt ook uitdagender. Maar de zorgprofessional moet straks wel uit z'n stoel komen. Want één ding is helder, een professional kan niet achterover leunen. Er zal gevraagd worden: wat heb jij precies gedaan en welk probleem heb je precies opgelost?"
Bron: Artsenauto - Roel Notten

De opvattingen van Cerfontaine en Jorritsma worden gestaafd door de resultaten van het door Morgans uitgevoerde onderzoek. Frank van Berkel (partner bij Morgans) onderzocht de Lean transitie (een Lean Organisatie is een organisatie waarin iedereen elke dag nadenkt over hoe werk slimmer, beter, anders uitgevoerd kan worden) bij 21 ziekenhuizen en heeft dit inzicht uitgewerkt in een uitgebreid rapport.

Wil je zelf aan de slag in de praktijk? Heb je daarbij tips en handvatten nodig? Dan biedt het boek Briljante Business Modellen in de Zorg van Jeroen Kemperman, Jeroen Geelhoed en Jennifer op ’t Hoog uitkomst.

De drie auteurs geven in dit boek praktische handvatten om een succesvol businessmodel te ontwerpen aan de hand van een viertal bewezen ontwikkelingsfasen (visie-daden-meerwaarde-doorontwikkelen).

Wat het boek aantrekkelijk maakt, is dat duidelijk wordt hoe ruim twintig succesvolle internationale zorgondernemingen invulling hebben gegeven aan de vier fasen. Dit biedt de zorgondernemers en managers inspiratie om zelf aan de slag te gaan met het ontwikkelen van het ultieme businessmodel.