Facebook Twitter Linkedin

Instemmen werk- en rusttijden training (OR)

Het hebben van een goede werktijdenregeling komt niet zo maar uit de lucht vallen. Of dat nu te maken heeft met onregelmatig werken, of met het nieuwe werken of met een vakantieplanning. Ook gaat het hierbij om een volledig Arbeidsbeleid, waarin aangegeven staat welke regels en normen van toepassing zijn binnen de onderneming. De centrale vraag is dan ook: 'Hoe komt zoiets tot stand?' En een tweede onderliggende vraag is ‘Wat is eigenlijk een goede werktijdenregeling?’

Inhoud
In deze training willen wij vooral ingaan op het voor elkaar krijgen van een werktijdenregeling. Dit proces valt in zijn geheel onder de Wet op de Ondernemingsraad en elke onderneming, groot of klein, heeft daar dus in meer of mindere mate mee te maken. Of er nu een ondernemingsraad is, of een personeelsvertegenwoordiging, of juist (nog) niet. Je kan niet zomaar medewerkers onregelmatige diensten geven of vakantieverlof toekennen of afkeuren. En dan komt natuurlijk de tweede vraag: 'Wanneer spreken we over een goede werktijdenregeling en welke kenmerken heeft deze dan?'

Programma
De relevante onderwerpen die behandeld worden, zijn:

  • Wetgeving (WOR, ATW, ATB),
  • Regelgeving (cao, afspraken op lokaal niveau en afdelingsafspraken),
  • Het proces van een instemmingsaanvraag in alle facetten

Praktijk en theorie wisselen elkaar af, door de inbreng van een casus die de cursisten gezamenlijk tot een instemmingsaanvraag zullen omvormen. Er is ook ruimte om eigen voorbeelden in te brengen.

Resultaat
Aan het eind van de training heb je geleerd hoe je een vraagstuk rondom werken, rusten of verlof kunt vertalen in een afspraak tussen onderneming en medezeggenschap (OR). Hierbij is het van belang dat de betreffende medewerkers van die onderneming en de achterban van de medezeggenschap zich zelf daarin herkennen.

Doelgroep

  • Afdeling Compensation & Benefits (Arbeidsvoorwaarden)
  • Hoofden P&O en/of Beleidsmedewerkers P&O
  • Leden (Centrale) Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging (bestaand of in oprichting)
  • Commissie Werktijden
  • Directieleden of beslissers

Duur
Deze training duurt één dag.

Incompany
De trainingen worden incompany verzorgd. Op deze manier houden we de impact op de dagelijkse operatie minimaal en kan er dieper op jouw situatie worden ingegaan. Tevens bespaar je reiskosten en reistijd. De trainingen zijn incl. documentatie en lesmateriaal.In overleg

Matthijs
Matthijs

Vragen? Ik help je graag verder!