Facebook Twitter Linkedin

Opleiding Tactische personeelsplanning

Wil jij het plannen en roosteren binnen jouw organisatie verder professionaliseren?
Wil jij jouw planners en leidinggevenden versterken met inhoudelijke kennis, expertise en communicatieve tactische vaardigheden? Genoeg van allerlei ‘hap en snap’ trainingen? Dan is de gecertificeerde opleiding Tactische Personeelsplanning (incompany) echt iets voor jouw organisatie!

Rendement
De PlanMen Academy presenteert een specifiek ontwikkelende ‘incompany’ opleiding voor de gezondheidszorg. Uniek aan het opleidingstraject is dat zowel planners als teamleiders en/of leidinggevenden werken aan hun inhoudelijke en tactische vaardigheden in het plannen en roosteren, zodat zij samen de volgende stap kunnen zetten in een optimale personeelsinzet voor de organisatie.

Doelgroep

 • Decentrale planners
 • Centrale planners van een planbureau
 • Leidinggevenden
 • Aandachtsfunctionarissen
 • HRM adviseurs

Docenten
Alle disciplines worden vertegenwoordigd door vakdocenten. De PlanMen Academy kiest hiervoor bewust voor docenten die actief zijn in het vakgebied en die weten hoe inhoudelijke kennis toe te passen in de praktijk.

Programma
De essentie van het programma is om planners, leidinggevenden en/of andere betrokkeneninhoudelijk en tactisch op te leiden in personeelsplanning en in de bewustwording van ieders rol. Een goede personele inzet is immers afhankelijk van een goede rolverdeling en samenwerking tussen planners, leidinggevende, budgethouders en HRM.

Elke module wordt in twee dagdelen gegeven, waarbij op één dagdeel de aandacht vooral ligt op inhoudelijke expertise en één dagdeel de aandacht ligt op tactische vaardigheden. Bij het eerste en het laatste blok worden ook de teamleiders en /of leidinggevenden betrokken.

 1. Introductie Workforce Management, Planningsschijf van Zes
 2. Arbeids- en rusttijden: Arbeidstijdenwet, Arbeidstijdenbesluit, Relatie met cao’s
 3. Capaciteitsplanning workload: Voorspellen van werkaanbod door normering (verpleegindex en warme bedtijd)
 4. Capaciteitsplanning manload: Voorspellen en beheersen van personele beschikbaarheid
 5. Flexibiliteit: JUS, Uitwisselbaarheid, Flexpool
 6. Roosteren: Stappenplan, Waar houd een planner rekening mee, tips en tricks
 7. GRIP: Gezond plannen en roosteren in de praktijk
 8. Toets en Certificering Tactische Personeelsplanning

Klantspecifiek
Deze opleiding wordt klantspecifiek georganiseerd voor groepjes van 4 tot 8 personen. Zo kunnen meer personen in meerdere leergangen worden opgeleid. Bij een individuele inschrijving adviseren we modules af te nemen uit de training Open Workforce Management. Deze komen overeen met modules van de opleiding Tactische Personeelsplanning.

Toetsing en Certificaat
Als afsluiting wordt er in twee dagdelen een toets afgenomen o.b.v. meerkeuze- en openvragen, die door de PlanMen trainer worden beoordeeld. Bij het volgen van alle onderdelen en het behalen van de toets krijgen de deelnemers het PlanMen Academy Certificaat Tactische Personeelsplanning, dat uiteraard feestelijk wordt uitgereikt. 

Coaching en intervisie
Optioneel: is een Intervisie en coaching gesprek per deelnemer. Elke deelnemer zal een gesprek worden afgenomen om drijfveren en competenties beter te verbinden met de cultuur en communicatiestructuren binnen de organisatie, het team of eenheid. Er zal een webdiagram worden gemaakt per deelnemer en als eenheid om ontwikkelgebieden in kaart te brengen.
Informatie.

Stephan
Stephan

Vragen? Ik help je graag verder!