Facebook Twitter Linkedin

PlanMen Academy

De PlanMen Academy richt zich op het ontwikkelen van medewerkers binnen het vakgebied van Workforce Management en personeelsplanning. De modules in het opleidingsprogramma van de Academy zijn gebaseerd op het door PlanMen ontwikkelde model “de Schijf van Zes”. Dit model vindt zijn oorsprong in de Plan, Do, Check, Act-cyclus en is volledig toegewijd aan planning van (human) resources. De tactische en communicatieve onderdelen binnen het opleidingsprogramma vinden hun oorsprong in tal van methoden, zoals NLP, MBTI en Management Drives.

De PlanMen Academy biedt ervaringsgerichte trainingsdagen met een persoonlijke benadering van iedere deelnemer en concrete feedback en advies. Aanvullend is er ruimte voor individuele coaching gedurende de training, wanneer dat door een deelnemer gewenst is. Het doel is om hen zoveel mogelijk bagage mee te geven voor hun persoonlijke ontwikkeling en zo het veranderingsproces binnen de organisatie te ondersteunen en uit te dragen.

De opleidingsmodules worden verzorgd door, afhankelijk van de onderwerpen, één of meer docenten. Deze docenten zijn zeer ervaren, zowel in trainen als in coaching. Bovendien hebben zij allen ervaring met de praktijk, op strategisch, tactisch en operationeel niveau op het gebied van WFM.

De docenten zijn in staat om praktische onderwerpen van een hoger abstractieniveau te voorzien én abstractere onderwerpen heel praktisch te maken. Daarbij vormen metaforen en analogieën een welkom hulpmiddel. Theoretische concepten en modellen worden uiteengezet waarbij voldoende mogelijkheid wordt geboden om het geleerde ook direct te oefenen middels opdrachten.

Tijdens bijeenkomsten helpt de docent de deelnemers om het geleerde een plaats te geven in de dagelijkse praktijk en te reflecteren op eigen denken en handelen. Hiervoor wordt onder andere een terugkoppelingsmethode en intervisie gebruikt. De interactiviteit is leidend en wordt versterkt door te werken met open vragen, argumenteren, het ordenen en samenvatten.

Opleiden

Trainen

Trainingen specifiek voor klantcontact

Coachen

Stephan
Stephan

Vragen? Ik help je graag verder!