Facebook Twitter Linkedin

Integrale capaciteitsplanning

Een optimale planning voor een ziekenhuis of zorginstelling zorgt ervoor dat de patiënt op het juiste moment, door de juiste medewerkers met de juiste kwalificaties wordt behandeld in een daarvoor bestemde ruimte en met de toereikende (hulp)middelen. Dit alles dient te gebeuren door inzet van tevreden medewerkers en binnen de financiële kaders die de productie afspraken stellen. Een belangrijk kenmerk daarbij is het integreren van personele planning (artsen, verpleegkundigen, ondersteunend personeel, polikliniek assistenten, etc.) verbonden aan de Integrale Planning.

Integrale capaciteitsplanning

Veel ziekenhuizen zijn op zoek naar deze optimale invulling om alle zorg en resources zo goed mogelijk om de patiënt heen te organiseren. Om dit goed te laten slagen is het belangrijk om strategie goed te verbinden aan de operatie. Daarbij is het voor de 'change' essentieel om deze integrale benadering te verbinden aan belangrijke thema's zoals:

  • Value Based Healthcare: denk aan werken met zorgpaden, horizontale inrichting, data-analyses voor bedrijfsvoering (bijvoorbeeld met Hotflo);
  • Patiënt Journey: klantbeleving die centraal staat, denken in ketens, zelf ervaren 'hoe het is';
  • Flexibiliteit: reactie en wendbaarheid, zelforganisatie, balans tussen norm en flexibiliteit, aanpassingsbereidheid.

Feit is in dergelijk trajecten dat het speelveld complex is en de balans tussen werk, privé en patiënt gevoelig liggen.

Balans tussen werk en prive

Om van Workforce Management en vanuit patiëntgerichte planning te komen tot integrale capaciteitsplanning is een grondige veelzijdige aanpak nodig. Los van planningsvraagstukken gaat het ook om anders leren denken, het zien 'hoe het is als patiënt', het denken in ketens en zorgpaden. PlanMen werkt daarom samen met gerenommeerde partners. Hieruit is een gezamenlijke aanpak ontwikkeld met een mix van expertise en methodieken om echt de eerste stappen te zetten en deze uit te bouwen tot integrale planning binnen ziekenhuizen en zorginstellingen.

Integrale capaciteitsplanning
Bart
Bart

Vragen? Ik help je graag verder!