Facebook Twitter Linkedin

Flexibele personeelsinzet

Bij personeelsplanning en workforce management heeft personele flexibiliteit grote impact op de bedrijfsvoering. Het gaat er daarbij vooral om de juiste vormen van flexibiliteit te gebruiken.

Dynamiek primair proces
De flexibiliteitsmiddelen die daadwerkelijk ingezet worden, zijn afhankelijk van de strategische keuzes die een organisatie maakt. Deze zijn gerelateerd aan de dynamiek van het primaire proces. De keuze voor het juiste flexibiliteitsmiddel is afhankelijk van de status van de personele formatie, bijvoorbeeld de verhouding tussen het formatiebudget en de contractuele opvulling daarvan. Bij het vormgeven van flexibiliteit zijn er enkele uitgangspunten waar altijd rekening mee gehouden moet worden. Het belangrijkste is dat de fluctuatie van de vraag centraal staat bij de invulling van flexibiliteit. Die vraag kan zeer stabiel zijn (verpleegzorg) of zeer fluctuerend (pretparken). Ook leent niet iedere vorm van dienstverlening zich even goed voor flexibilisering. De setting van de dienstverlening legt dus restricties op aan de vorm van flexibiliteit.

Flexibiliteitsvormen
Flexibiliteit komt in vele varianten als het om personeelsplanning gaat. De belangrijkste hierbij zijn:

 • Contract flexibilisering
     min/max, bepaalde/onbepaalde tijd.
 • Seizoen flexibilisering
      Jaar Uren Systematiek (JUS) zorgt voor flexibele inzet van contracturen over het jaar.
 • Formatie flexibiliseren
     Een x percentage van het formatiebudget wordt opgevuld met vaste contract   
     verplichtingen. Dit gaat om zowel bepaalde en onbepaalde tijd en zowel vast als alle
     uren tot het minimum van de min/max-contracten.
 • Rooster flexibilisering
     % van de vraag van te voren inroosteren en een % op korte termijn inzetten als blijkt
     dat er behoefte aan is.
 • Ad hoc flexibilisering
     De meest toegepaste vorm van flexibiliteit. ‘Het is erg druk vandaag. Zou je wat langer
     willen blijven? Dan neem je die uren volgende week weer op.
 • Functionele flexibilisering
     Ook andere werkzaamheden gaan doen.
 • Locatie flexibilisering
     Op andere afdeling/locatie werken. Ook wel bekend als ‘vlinderen’.
 • Werktijd flexibilisering
     Het werk over de dag verdelen. Ook wel gebroken diensten genoemd.

Welke flexibiliteitsvorm het beste past, is afhankelijk van de dynamiek van het primaire proces. In essentie gaat het erom dat een organisatie bewust een keuze maakt welke flexibiliteitsvormen men wil gebruiken onder welke omstandigheden. Dat moet een onderdeel zijn van een visie op personeelsplanning en workforce management.

Neem contact op