Facebook Twitter Linkedin

FAQ Workforce Management

Wat houdt de dienstverlening van PlanMen in?

PlanMen werkt in allerlei sectoren of het nu een familie of pretpark is, een zorginstelling, een klantcontactcenter, een gemeente of een groenteverwerker. In alle sectoren zal een goed lopende planning het verschil maken in klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid binnen een gezonde bedrijfsvoering.
PlanMen is o.a. actief in klantcontactomgevingen, zorginstellingen, overheid, industrie en dienstverlening.

Wat houdt de dienstverlening van PlanMen in?
PlanMen helpt organisaties om werkzaamheden en personeel beter te plannen. PlanMen geeft advies over het best passende planproces, de best passende plansoftware en een optimale planorganisatie met de juiste competenties.

PlanMen implementeert verbeteringen in het plannen in de uitvoering of als project op proces, systeem en mensniveau. PlanMen biedt planners de mogelijkheid om uw planning tijdelijk of structureel (outsourcing) te ondersteunen. PlanMen ontwikkelt de competenties van planners, leidinggeven of beleidsmakers met scholing, training en workshops met de PlanMen Academy.

PlanMen beschikt over meer dan 30 Workforce Management specialisten, bestaande uit adviseurs, consultants (projectleider, medewerkers), planners en gecertificeerde trainers en docenten, die u graag van dienst zijn.

Naast onze diensten staat PlanMen voor kennisdeling in het vakgebied. PlanMen heeft diverse kenniskringen en congressen om dit te faciliteren, denk aan het grootste Workforce Management congres in de Benelux, Lean Lente Festival en diverse ronde tafels, masterclasses en plannerscafé’s.

Onze personeelsplanning loopt niet zoals het zou moeten. Kan PlanMen ons helpen om een analyse te maken?

PlanMen kan met een (quick)scan of analysetraject bepalen waar de knelpunten zitten in het planproces, systematiek, invulling van de planfunctie en de Workforce Management software. Hieruit volgt een set van oplossingen, een business case en een actieplan om de vervolgstap naar verbeteringen te zetten.

Kan PlanMen mij helpen om de richting of visie op Workforce Management te bepalen?

Met de PlanMen aanpak ‘strategie op personeelsplanning’ worden de thema’s HR, Financiën en het Primaire Proces met elkaar verbonden. Het doel is om een beeld te krijgen en richting te geven aan de personele inzet voor nu en de toekomst. Dit is het kader waarbinnen Workforce Management / personeelsplanning optimaal kan worden ingericht. Denk dan aan de planorganisatie, planningsproces en Workforce Management planningssoftware.

Hoe kan ik de productiviteit van mijn Workforce verbeteren?

Al uw mensen de juiste dingen goed laten doen? En daarmee uw klant- en medewerkerstevredenheid verhogen én sterk verbeterde financiële resultaten realiseren?

PlanMen realiseert dit door al uw mensen en werkzaamheden beter te plannen. Beter bekend als Workforce Management. PlanMen heeft hiervoor een aanpak op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het gaat hierbij zowel om kleine als om veranderingen met een grote impact. PlanMen richt zich daarom zowel op processen, medewerkers als op systemen bij zowel het optimaliseren van het werkaanbod en de personele inzet. Deze aanpak kent een heldere ROI waarbij PlanMen bereid is zich te verbinden aan de resultaten.
 

Wat houdt de planningsschijf van zes precies in?

PlanMen hanteert de Planningsschijf van Zes om personeelsplanning goed in te richten. Als dat lukt, ontstaat er vrijheid, trots en rust in organisaties. Dat noemen we workforce management. Je mensen worden er echt blij van. Zij zorgen immers voor tevreden klanten en dus voor goede resultaten. Dus, maak van planning geen hindernis, maar een springplank naar succes!

De Planningsschijf van Zes verbindt de belangen, bepaalt een optimale balans en borgt workforce management bij mensen, in processen en systemen. De Planningsschijf van Zes kent de volgende onderdelen

PlanMen hanteert de planningsschijf van zes in haar dienstverlening en integreert deze in de bedrijfsvoering van organisaties.

Wat zijn voor mijn organisatie de voordelen om ons planningsproces te outsourcen?

Het outsourcen kent duidelijke voordelen. PlanMen leveren op basis van gemaakte afspraken de producten die u kiest. PlanMen betrekt graag uw eigen medewerkers bij het proces.

De voordelen voor uw organisatie zijn:

  • Continuïteit en professionaliteit van het Workforce Management proces.
  • Ondersteuning door de beste professionals op het gebied van Workforce Management.
  • Een verbetering van uw efficiency van gemiddeld 2-4%.
  • U haalt expertise in huis door onze kennis en ervaring binnen verschillende profit en non-profit organisaties.
  • Uw organisatie gaat voorop lopen op het gebied van Workforce Management (WFM) en personeelsplanning aangezien PlanMen een actieve bijdrage levert aan de ontwikkelingen op dit vakgebied.
  • We zijn software-onafhankelijk en kunnen u dus specifiek bieden wat u nodig heeft.
  • U bepaalt zelf voor welke termijn u de services wilt afnemen.
  • U bepaalt hoe de geleverde producten eruit zien en welke informatie ze bevatten.
In welke sectoren is PlanMen actief?

PlanMen werkt in allerlei sectoren of het nu een familie of pretpark is, een zorginstelling, een klantcontactcenter, een gemeente of een groenteverwerker. In alle sectoren zal een goed lopende planning het verschil maken in klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid binnen een gezonde bedrijfsvoering.
PlanMen is o.a. actief in klantcontactomgevingen, zorginstellingen, overheid, musea, backoffice, industrie en dienstverlening.

Wat houdt de dienstverlening van PlanMen in?
PlanMen helpt organisaties om werkzaamheden en personeel beter te plannen. PlanMen geeft advies over het best passende planproces, de best passende plansoftware en een optimale planorganisatie met de juiste competenties.

PlanMen implementeert verbeteringen in het plannen in de uitvoering of als project op proces, systeem en mensniveau. PlanMen biedt planners de mogelijkheid om uw planning tijdelijk of structureel (outsourcing) te ondersteunen. PlanMen ontwikkelt de competenties van planners, leidinggeven of beleidsmakers met scholing, training en workshops met de PlanMen Academy.

PlanMen beschikt over meer dan 30 Workforce Management specialisten, bestaande uit adviseurs, consultants (projectleider, medewerkers), planners en gecertificeerde trainers en docenten, die u graag van dienst zijn.

Naast onze diensten staat PlanMen voor kennisdeling in het vakgebied en werken wij samen met de Business Universiteit Nyenrode om kennis te vergroten en te verspreiden. PlanMen heeft diverse kenniskringen en congressen om dit te faciliteren, denk aan het grootste Workforce Management congres in de Benelux en diverse ronde tafels, masterclasses en plannerscafé’s.

Met welke soort planningen heeft PlanMen ervaring?

PlanMen is gespecialiseerd in het plannen van werkzaamheden en personele inzet, ook wel bekend als Workforce Management. Workforce Management is een breed begrip. Hierbinnen heeft PlanMen specifieke ervaring op het vlak van: personeelsplanning, resourceplanning, poolmanagement, flexplanning, forcasting, roosteren, traffic, ambulante planning, field service planning, integrale planning, zelfroosteren, mee-roosteren, strategische planning, sales- en operationsplanning, productieplanning, capaciteitsplanning, klantplanning, zorgplanning.

Bart
Bart

Vragen? Ik help je graag verder!