Facebook Twitter Linkedin

FAQ Poolmanagement

Kan PlanMen ons helpen met een goed functionerende flexpool?

PlanMen ondersteunt organisaties bij het optimaal inzetten van personeel en het creëren van de benodigde flexibiliteit. Onze consultants kunnen samen met u zowel de gewenste flexibiliteit in de personeelsinzet als in het personeelsbestand bepalen. Uniek in onze aanpak is dat we ook de uitdagingen voor de implementatie in uw organisatie in beeld brengen. Wij zien dat eilandjesstructuur, zekerheidscultuur, functionele specialisatie en zelfsturing belemmerend kunnen werken voor het inrichten van flexibiliteit. Onze consultants hebben ruime ervaring in het herkennen van deze uitdagingen en het creëren van draagvlak binnen uw organisatie. Resultaat is een gezamenlijke visie op de personeelsinzet en flexibiliteit.

Kan PlanMen er voor zorgen dat er meer rust komt binnen onze personeelsplanning?

PlanMen ondersteunt organisaties bij het optimaal inzetten van personeel en het creëren van de benodigde flexibiliteit. Onze consultants kunnen samen met u de benodigde formatie, de gewenste flexibiliteit in de personeelsinzet én in het personeelsbestand bepalen. Te vaak zien we dat flexibiliteit alleen wordt toegepast bij calamiteiten, terwijl er met een goede forecast geen calamiteit is. Dit geeft veel adhoc en onrust op de werkvloer. Door een gezamenlijke visie en invulling op de personeelsinzet en flexibiliteit, zal er minder adhoc en dus meer rust komen op de werkvloer.

Wat is precies de WFM fluctuatie index®?

PlanMen heeft de WFM fluctuatie index ontwikkeld. Dit model helpt beter zicht te krijgen op de mate van fluctuatie van het werkaanbod en beschikbaarheid van het personeel binnen een organisatie(eenheid). In het model worden allerlei variabelen meegenomen die invloed hierop kunnen hebben. Met de PlanMen WFM fluctuatie index is de organisatie in staat de mate van flexibiliteit te bepalen en daarop flexibiliteit op lange, middellange en kort termijn te organiseren en in te richten.

Atze
Atze

Vragen? Ik help je graag verder!