Facebook Twitter Linkedin

Alle parallelsessies

1e Ronde Parallelsessie

Jeanette Tax Swarovski PlanMen WFM congres

1e ronde Parallelsessie: 11:05 - 11:45 
Casus: Swarovski
Titel: Workforce Management Revolution
Toelichting:
Swarovski improved employee engagement, saved 1000's of administration hours and eliminated payroll errors with Quinyx in 60 days. Learn about the importance of having the right WFM system and why a good system should work for your business and not the other way around. 
Jeanette Tax | International HR leader | Swarovski

Npower sessie

1e ronde Parallelsessie: 11:05 - 11:45 
Casus: Npower
Titel: The Top 3 challenges our back offices have and how we overcome them
Toelichting:
In this session we will look at the state of the Back Office and why a lack of investment in this critical business area is impacting our ability to become Best In Class, Customer Centric operations. I will share global insights that highlight why it’s important to focus on the Back Office and how my experience of delivering Back Office change programmes in various organisations can lead to long term sustainable improvement and performance. Focusing on how to break down silos, building relationships between Front Office & Back Office and embracing technology to improve Customer Experience.
Chris Rainsforth | Npower

Parallelsessie Team M

1e ronde Parallelsessie: 11:05 - 11:45 
Casus: Evean
Titel: Capaciteitsplanning en formatiemobiliteit binnen één zorgorganisatie: waarom kán het wel, maar gebeurt het nog niet ?
Toelichting:
De juiste formatie op een afdeling die naadloos aansluit op de zorgvraag. Dat is wat elke organisatie wil. Maar, door de fluctuerende zorgvraag en historisch gegroeide samenstellingen van formaties is dit vaak een moeilijke opgave. Daarbij is er vaak een gebrek aan inzicht op welke afdelingen overschotten en tekorten zijn. Maar het grootste probleem is echter, dat medewerkers vaak niet op een andere afdeling wíllen werken. Zij ervaren de andere afdeling als nieuw, lastig, met een andere populatie cliënten. Hoe valt dit gedrag te verklaren vanuit de psychologie, en wat kunnen we er aan doen ?
Tessa Zwanepol, Pieter van der Wilk | Hoogvijf | Bart Meeuwis | TeamM

Parallelsessie Pro-analytics

1e ronde Parallelsessie: 11:05 - 11:45 
Casus: Data
Titel: Laat Data voor je werken
Toelichting:
Benieuwd naar wat het steeds sneller ontwikkelende data analytics veld voor uw organisatie kan betekenen? Denkt u zich eens in: Alle data van bierviltje tot geavanceerde systemen zijn gekoppeld. Verbanden die niet eerder gelegd konden worden, worden zichtbaar. De mogelijkheden zijn groot; van helicopterview tot realtime analytics. Transparantie binnen uw bedrijf; dé basis om mensen en processen verder te ontwikkelen. Dennis neemt u mee op deze data journey en geeft interessante voorbeelden van wat data analytics u nu al aan inzichten en efficiëntie slagen kan brengen!
Dennis de Kock | BI consulant | Pro-Analytics

Tijn Mattieu Belvilla

1e ronde Parallelsessie: 11:05 - 11:45 
Casus: Belvilla
Titel: Planning: van vaste beschikbaarheid naar klantvraag en medewerkersvoorkeuren
Toelichting:
Belvilla is er op een succesvolle manier in geslaagd om een transitie te maken in het planningsproces: van een planning gebaseerd op vaste beschikbaarheid naar een planning gebaseerd op de klantvraag en de roostervoorkeuren van de medewerkers. Hierbij werd WFM ingezet in een complexe organisatie (locaties, talen, merken, klantgroepen), waarbij het vormgeven middels duidelijke kaders, betrokkenheid door transparantie en het gebruik van de juiste data de rode draad vormden om keuzes te maken. In deze sessie hoort u meer over de learning-points van deze transitie.
Tijn Mahieu | Manager Customer Service | Belvilla | Klantcase Injixo

Giselle Management Drives PlanMen WFM Congres

1e ronde Parallelsessie: 11:05 - 11:45 
Casus: De drijfveren in organisaties in WFM
Titel: Welke drijfveren zijn aan zet in WorkForceManagement?
Toelichting:
Weet jij van jouw mensen wat hen drijft in hun werk? En hoe je ze kunt motiveren? En met welke drijfveren ben je een goede WorkForceManager?Om het potentieel van WFM volledig te benutten zijn Drijfveren (motivatoren) die voorspellen hoe een team of persoon zijn kennis, vaardigheden en competenties inzet cruciaal! Wij meten deze drijfveren op basis van een vragenlijst, die je zichtbaar kan maken met de MD-app!

Doe hier een voorproefje: Doe de Mini-Survey en neem je uitkomst mee!

Door deze inzichten toe te passen zullen: WFManagers en teams elkaar beter begrijpen en afstemmen op hun drijvende krachten, verandertrajecten soepeler en met begrip van het hele team worden uitgevoerd, Teamdynamieken en invloeden daarop sneller duidelijk worden. Kennis van drijfveren en Leiderschap is van toegevoegde waarde voor zowel de WorkForce-Manager, planner, en traffic-manager, alsmede de gehele workforce.

Giselle Fransen | opleider en consultant | Dafne Kuipers | Senior Consultant | Management Drives

Planning binnen zelfsturende teams PlanMen en Savant

1e ronde Parallelsessie: 11:05 - 11:45 
Casus: Savant Zorg
Titel: Planning binnen zelfsturende teams
Toelichting:
Hoe organiseer je het rooster- en planningsproces als je werkt met zelfsturende teams? Welke verantwoordelijkheden leg je binnen het team en wat organiseer je centraal? Welke kaders gelden er voor de teams en hoe faciliteer je dit als organisatie?  

Savant, een zorgorganisatie voor intra- en extramurale zorg, is een aantal jaren geleden overgegaan op zelfsturende teams. Ook zij hebben geworsteld met bovenstaande vragen en hebben balans gezocht tussen kwaliteit van zorg, een efficiënte planning en eigenaarschap op de werkvloer. In deze sessie delen zij hun ervaringen en ‘lesson’s learned’.
Nick van de Mortel en Nellie Backx | Wijkverpleegkundige | Savant en Jorien de Rooij | senior consultant | PlanMen

Bepaal de volwassenheid van jouw organisatie | PlanMen | Oliver Talens

1e ronde Parallelsessie: 11:05 - 11:45 
Casus: WFM volwassenheid bij organisaties
Titel: Bepaal de volwassenheid van jouw organisatie
Toelichting:
Hoe volwassen is jouw organisatie als het gaat om planning en roostering? Gebeurt bij jullie veel ‘ad hoc’ of zijn de werkprocessen ‘gestandaardiseerd’?
In deze sessie maak je kennis met het WFM-volwassenheidsmodel. Dit model wordt gebruikt om een objectief en realistisch beeld te krijgen van Workforce Management binnen jouw organisatie. Het volwassenheidsmodel bestaat uit vijf niveaus. Er wordt gekeken naar drie belangrijke pijlers: mens, proces en techniek. Aan het eind van deze interactieve sessie kun je globaal de volwassenheid van je eigen organisatie bepalen. Bovendien geeft het je een reëel beeld van de mogelijkheden en ambities

Oliver Talens | Manager Business Development | PlanMen

2e Ronde Parallelsessie

Eva London | PlanMen | IJsselland Ziekenhuis

2e ronde Parallelsessie: 11:55 - 12:35 
Casus: Ijsselland Ziekenhuis
Titel: Dagstart, wat betekent dat?
Toelichting:
Is het mogelijk om slimmer en makkelijker te werken in de zorg? Hoe krijg je mensen mee in een verandering? Eva neemt je mee in haar verhaal en laat zien hoe zij antwoord heeft gekregen op de genoemde vragen. Ook gaat zij in op welke manier er een betere afstemming van het personeel op de werkvloer in het ziekenhuis is ontstaan, hoe patiënteninformatie beter wordt gebruikt en verwerkt, hoe verspillingen zijn gereduceerd en welke resultaten zichtbaar zijn geworden door het gebruik van het lean-dagstart en lean-patiëntenbord.

Een presentatie met een mooie praktische toepassing van continu verbeteren in de zorg. Deze presentatie is één en al inspiratie.
Eva London | verpleegkundige | IJsselland Ziekenhuis (klantcase Flow organisaties)

Bubbelonië: Parallelsessie

2e ronde Parallelsessie: 11:55 - 12:35 
Casus: Bubbelonië
Titel: Bubbelonië: Spelen met taal in Bubbelonië
Toelichting:
Ervaar jij ook wel eens dat de taal die je als WFM’er gebruikt, niet altijd aansluit bij anderen? Wat versta jij onder woorden als planning, WFM, potentieel benutten en capaciteit?  Spreken we elkaars taal eigenlijk nog wel? In deze sessie gaan Henk Steenhuis en Wim Oolbekkink enkele veel gebruikte woorden uit ons vakgebied analyseren en onze taal op een andere manier belichten. Waar zit de dominantie van onze woorden en hoe zou het klinken als we een andere taal zouden spreken?

Henk Steenhuis is journalist bij Dagblad Trouw, Wim Oolbekkink is programmadirecteur van Campus Landgoed Zonheuvel en samen geven zij de komende jaren invulling aan het project ‘Welkom in Bubbelonië’. Doel van dit project is om een omgekeerde beweging in gang te zetten: wat minder op ons zelf gericht en meer op anderen. Daarbij zou het goed zijn wanneer de economische taal minder dominant zou worden. Volgens René Gude, voormalig Denker des vaderlands, zijn we de taal verleerd om te spreken over gemeenschappelijke doelen, belangen en verantwoordelijkheden. Dat komt, zegt Gude, doordat we de afgelopen decennia van solidair naar solitair gegaan zijn: met mij gaat het goed maar met ons gaat het slecht. In het project ‘Welkom in Bubbelonië’ gaan Henk en Wim onze WFM-taal ontleden en een omgekeerde beweging in gang zetten. Laat je inspireren!
Henk Steenhuis | journalist bij Dagblad Trouw | Wim Oolbekkink | programmadirecteur van Campus Landgoed Zonheuvel | Klantcase Campus Zonheuvel

Ruud den Hartog 5CA

2e ronde Parallelsessie: 11:55 - 12:35 
Casus: 5CA
Titel: van traditionele offshorer naar een data driven CX provider
Toelichting:
5CA is in 3 jaar tijd en met werknemers op alle continenten, getransformeerd van een traditioneel Zuid Amerikaans contact center in een uiterst wendbare CX provider. Work-From-Home werknemers worden hierbij aangestuurd vanuit een hub in Utrecht. In deze sessie hoort u hoe deze transformatie heeft plaatsgevonden.
Ruud den Hartog | 5CA | Klantcase Injixo

PlanMen Flexbingo

2e ronde Parallelsessie: 11:55 - 12:35 
Casus: PlanMen
Titel: PlanMen: Flexibiliteit in de praktijk
Toelichting:
De opvang van roosterverstoringen is voor veel organisaties een lastige en tijdrovende klus. In deze interactieve sessie krijg je aan de hand van het spel ‘Flexbingo’ inzicht in de verschillende vormen van roosterverstoringen en de flexoplossingen die daarbij horen. Wat is je flexbehoefte en welke flexoplossing sluit daar het beste op aan? Deze sessie is gericht op operationeel nivo, voor o.a. planners, operationeel teamleiders en organisaties met zelfsturende teams. 
Flexibiliteit in de praktijk zal worden uitgevoerd in een spelvorm, De PlanMen flexbingo. 
|Catja de Voogd | PlanMen | Case: Flexbingo!

Infor Healthcare Danielle Miller Marcus Mossberger PlanMen WFM congres

2e ronde Parallelsessie: 11:55 - 12:35 
Casus: Zorgcases
Titel: WFM-uitdagingen gezondheidszorg over de hele wereld
Toelichting:

In Amerika worden zorginstellingen geconfronteerd met dezelfde problematiek als in Europa en/of Nederland:
* Hoe gaan ze als zorgorganisaties om met het tekort op de arbeidsmarkt, zowel nu als voor de komende jaren? (Denk hierbij vooral aan de instroom van Millennials)

Maak tijdens deze Healthcare sessie kennis met wat we in Nederland kunnen leren van de best practices en ervaringen uit Amerika (en andere landen wereldwijd). Hoe gaan zorginstellingen wereldwijd om met deze uitdagingen? Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Danielle K. Miller wordt door Marcus Mossberger hierover geïnterviewd. Ze delen tijdens deze sessie hun expertise over het gebruik van technologie om de zorg en de resultaten van patiënten blijvend te verbeteren. 

 Danielle K. Miller | Chief Nursing Office of Clinical Applications | Infor en Marcus Mossberger | Senior Director, Healthcare HCM Strategy | Infor

 

Patrick en Christa | PlanMen

2e ronde Parallelsessie: 11:55 - 12:35 
Casus: PlanMen
Titel: Vind het potentieel van jouw medewerkers
Toelichting
Iedere organisatie wil graag het volledig potentieel van zijn medewerkers benutten, maar hoe doe je dit? Hoe weet je wat het potentieel van je planners en jouw teams is?

PlanMen gebruikt hiervoor een combinatie van drie testen: een WFM-kennistest, een competentietest en een drijfverenprofiel op basis van Management Drives. Deze drie geven samen een volledig beeld van de geschiktheid en ontwikkelmogelijkheden van individuele kandidaten en teams. In deze sessie geven Christa Woltman en Patrick Hubers een toelichting op onze aanpak.
Christa Woltman en Patrick Hubers | senior business consultant | PlanMen

Outsourcing van de planning | Consumentenbond | PlanMen

2e ronde Parallelsessie: 11:55 - 12:35 
Casus: Consumentenbond
Titel: Outsourcing van de planning
Toelichting:
De Consumentenbond is medio 2018 gestart met het outsourcen van hun planningsactiviteiten. Wat waren de beweegredenen hiervan? Hoe hebben zij dit aangepakt? Wat zijn de ervaringen? En wat kan je als organisatie hiervan leren?

In een pakkende sessie over strategische besluitvorming, tactische overwegingen en operationele uitvoering worden de ervaringen m.b.t. het uitbesteden van forecast & planning door de Consumentenbond gedeeld.
Henk de Torbal | Hoofd Service & Advies | Consumentenbond en Timo Becht | Manager Business Process Outsourcing | PlanMen

Van Excel naar Planningstool | PlanMen

2e ronde Parallelsessie: 11:55 - 12:35 
Casus: PlanMen
Titel: van Excel naar Planningstool
Toelichting:
Waar moet je rekening mee houden als je binnen klantcontact de Exceltool gaat vervangen door een planningstool? Hoe kom je tot selectie en waar moet je op letten bij de implementatie?
Veel middelgrote klantcontactorganisaties willen hun planning professionaliseren en spelen met deze vragen. PlanMen heeft diverse organisaties hierin begeleid waaronder het CBR, Atag en Unigarant. Samen delen we graag onze ervaringen en vertellen over onze leerpunten. Aan het eind van de sessie ken je de voor- en nadelen van een planningstool, kun je voor je eigen organisatie de juiste uitgangspunten formuleren en kun je een weloverwogen stap maken naar softwareselectie. 
Atze Broeckmans | Senior Business Consultant en Klantmanager | PlanMen

3e Ronde Parallelsessie

American Airlines Faye Rice PlanMen WFM congres 2018

3e ronde Parallelsessie 14:10 - 14:50 
Casus: American Airlines:
Titel: Wanneer WFM, HR en Science samenkomen
Toelichting:
Wanneer WFM, HR en Science samenkomen
Kan je je voorstellen wat voor een uitdagingen American Airlines heeft voor Workforce Management als een 24/7/365 bedrijf? Wat is de impact voor de planning als bijvoorbeeld een vlucht een vertraging heeft? Workforce Management is zeer complex voor dergelijke organisaties, zeker als het ook de planning betreft voor verschillende landen met verschillend regels.

American Airlines, Inc. (AA) is één van de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Bijna 6.700 vluchten per dag naar bijna 350 bestemmingen in meer dan 50 landen. Vanaf 2017 heeft het bedrijf meer dan 122.000 mensen in dienst. Bedrijven zoals American Airlines hebben afzonderlijke systemen en strategieën als het gaat om Workforce Management, HR en Science. Heeft American Airlines een uitgebreid plan om alle drie elementen samen te brengen? Wat zijn de uitdagingen voor hen? Faye Rice (American Airlines) wordt tijdens deze sessie geïnterviewd door Marcus Mossberger. Leer tijdens deze sessie hoe je jouw medewerkers beter afstemt op jouw organisatorische vereisten, deze mensen op een efficiënte en productieve manier inzet en zo een omgeving creëert die resulteert in verbeterde werktevredenheid.
Faye Rice | HR IT Technical Delivery Lead | American Airlines | Marcus Mossberger | Senior Director Healthcare HCM Strategy | Infor

Npower sessie

3e ronde Parallelsessie: 14.10 - 14.50 
Casus: Npower
Titel: The Top 3 challenges our back offices have and how we overcome them
Toelichting:
In this session we will look at the state of the Back Office and why a lack of investment in this critical business area is impacting our ability to become Best In Class, Customer Centric operations. I will share global insights that highlight why it’s important to focus on the Back Office and how my experience of delivering Back Office change programmes in various organisations can lead to long term sustainable improvement and performance. Focusing on how to break down silos, building relationships between Front Office & Back Office and embracing technology to improve Customer Experience.
Chris Rainsforth | Npower

Parallelsessie Beeple

3e ronde Parallelsessie: 14:10 - 14:50 
Casus: Adecco
Titel: Retail, Events en Catering met Personeelsplanning
Toelichting:
Hoe kan je je personeelsplanning en -beheer digitaliseren door het gebruik van een online tool? Hoe werkt dit voor de verschillende sectoren zoals retail, events, catering? Een praktische presentatie met concrete voorbeelden. 
Tinie van Cappellen | Adecco Group

Chris Dealy 3e sessie Injixo

3e ronde Parallelsessie: 14:10 - 14:50 
Casus: Praktijkverhalen
Titel: WFM benchmarks
Toelichting:
Ben jij benieuwd hoe je planningsteam zich verhoudt tot andere landen? Deze zomer voerde injixo een wereldwijd onderzoek uit naar WFM in de praktijk, waarbij een enorm gegevensbestand werd verzameld dat een duidelijk beeld geeft van planning in 2018. Het onderzoek was volledig agnostisch over welke software tool wordt gebruikt. Feiten werden vastgelegd, zoals de verhoudingen van aantal planners ten opzichte van aantal te plannen medewerkers, de geplande kanalen, de KPI's die worden gebruikt en de uitdagingen waarmee men wordt geconfronteerd. Woon deze sessie bij voor een preview van de resultaten van de enquête die formeel pas in november wordt vrijgegeven. Door deel te nemen, wordt u aangemeld om het volledige rapport te ontvangen.
Chris Dealy Bakel | WFM specialist | Klantcase Injixo

Charlie Snedden Calabrio

3e ronde Parallelsessie: 14:10 - 14:50
Casus: Insite a contact center 
Titel: Agent attrition and how WFM can have a positive impact.
Toelichting:
Customer experience remains a top priority for businesses and is viewed as one of the most important ways of differentiating a brand. But, is the health of the contact centre—often the first customer touchpoint—really valued? In 2017, business executives ranked customer experience above sales and revenue as the key focus. However, Calabrio also discovered that as artificial intelligence (AI) and self-service come to customer service, complicated customer issues are the number one challenge facing contact centre employees—many companies are failing to provide the support needed. 
Charlie Snedden | Head of Solutions | Calabrio

De toekomst van Workforce Management | PlanMen

3e ronde Parallelsessie: 14:10 - 14:50
Casus: PlanMen
Titel: De toekomst van Workforce Management
Toelichting
Zijn er over 15 jaar nieuwe beroepen ontstaan en gaan we in zelfrijdende auto’s naar ons werk of hebben we geen werk meer omdat onze workforce voornamelijk uit AI bestaat?

Kon je 15 jaar terug al voorzien dat je telefoon ook je computer zou zijn? Dat data scientist of vlogger een carrière  zou zijn en dat baristas zouden zijn gekomen en weer gegaan? In 2003 zagen we al glimmeringen opdoemen van die ontwikkelingen. Misschien kunnen we ons, aan de hand van de huidige ontwikkelingen, ook een idee vormen over wat er over 15 jaar allemaal kan. Willem van den Brink en Patrick Hubers gaan samen met jou de glimmeringen op het gebied van Workforce Management doortrekken naar 2033. Willem van den Brink  | Mede-eigenaar | PlanMen en Patrick Hubers | Senior Business consultant | PlanMen

Parallelsessie Bright Contact NICE

3e ronde Parallelsessie: 14:10 - 14:50 
Casus: EMM
Titel: Solving staffing scenarios through the power of Employee Engagement
Toelichting:
BrightContact in association with NICE provides overview of EEM –  the fully agnostic WFM co-pilot - and how the changing demographic of Contact Centre staff requires a different approach to Employee Engagement. By automating the staffing adjustment process, EEM achieves the matching of real-time employee supply with real-time work demand.   And through the application of real-time supply chain methodologies, EEM enables your organisation to dramatically increase service delivery efficiencies, increase customer satisfaction, engage your employees and reduce agent attrition.
Ian Chappell | NICE

Eigenaarschap en regie op flexibiliteit in de regio | PlanMen | Dichterbij

3e ronde Parallelsessie: 14:10 - 14:50 
Casus: Dichterbij 
Titel: Eigenaarschap en regie op flexibiliteit in de regio
Toelichting:
Dichterbij, een zorg-organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft een nieuwe visie op flexibiliteit en daarmee op de positionering van het flexbureau. Na jaren gebruik te hebben gemaakt van een centraal flexbureau staat zij nu op het punt om flexibiliteit ‘dichterbij’ te organiseren. Client en verwanten vragen om kwaliteit en continuïteit en daarom wordt flexibiliteit nu op regioniveau georganiseerd met vaste gezichten en de juiste competenties.

In deze sessie neemt Dichterbij je mee in hun transitie, in de keuzes die zijn gemaakt en de randvoorwaarden die van belang zijn. Een eerlijk verhaal uit de praktijk.
Martine van Bakel | Manager Personele Processen | Dichterbij, Carmen Ekkerink | Senior Consultant en Klantmanager | PlanMen en Rianne Balvers | consultant | PlanMen

Terug naar dagprogramma