Facebook Twitter Linkedin

Alle parallelsessies

Giselle Management Drives PlanMen WFM Congres

Welke drijfveren drijven jouw workforce?
Weet jij van jouw mensen wat hen drijft in hun werk? En hoe je ze kunt motiveren? Drijfveren zijn motivatoren die voorspellen hoe een team of persoon zijn kennis, vaardigheden en competenties inzet. De theorie van Management Drives is gestoeld op de studies van Clare W. Graves (1914 – 1986). We meten deze drijfveren op basis van een vragenlijst, die je in 20 minuten kunt invullen. Doe hier een voorproefje in de mini-survey>> en neem jouw uitkomst mee.

In deze sessie krijg je toelichting op jouw drijfveren en inzichten in de toepassing mogelijkheden. Management Drives maakt leiderschap tastbaar en toepasbaar. Wij passen onze kennis met succes toe op zowel tijdloze als actuele thema’s; Leiderschap-ontwikkeling, team-ontwikkeling, zelfsturende teams, project-start-ups en organisatie-ontwikkeling. Kennis van op drijfveren gebaseerd Leiderschap kan van grote toegevoegde waarde zijn in Workforce Management.
Giselle Fransen | opleider en consultant | Management Drives

Planning binnen zelfsturende teams PlanMen en Savant

Planning binnen zelfsturende teams
Hoe organiseer je het rooster- en planningsproces als je werkt met zelfsturende teams? Welke verantwoordelijkheden leg je binnen het team en wat organiseer je centraal? Welke kaders gelden er voor de teams en hoe faciliteer je dit als organisatie?  

Savant, een zorgorganisatie voor intra- en extramurale zorg, is een aantal jaren geleden overgegaan op zelfsturende teams. Ook zij hebben geworsteld met bovenstaande vragen en hebben balans gezocht tussen kwaliteit van zorg, een efficiënte planning en eigenaarschap op de werkvloer. In deze sessie delen zij hun ervaringen en ‘lesson’s learned’.
Nick van de Mortel en Nellie Backx | Wijkverpleegkundige | Savant en Jorien de Rooij | senior consultant | PlanMen

Bepaal de volwassenheid van jouw organisatie | PlanMen | Oliver Talens

Bepaal de volwassenheid van jouw organisatie
Hoe volwassen is jouw organisatie als het gaat om planning en roostering? Gebeurt bij jullie veel ‘ad hoc’ of zijn de werkprocessen ‘gestandaardiseerd’?

In deze sessie maak je kennis met het WFM-volwassenheidsmodel. Dit model wordt gebruikt om een objectief en realistisch beeld te krijgen van Workforce Management binnen jouw organisatie. Het volwassenheidsmodel bestaat uit vijf niveaus. Er wordt gekeken naar drie belangrijke pijlers: mens, proces en techniek. Aan het eind van deze interactieve sessie kun je globaal de volwassenheid van je eigen organisatie bepalen. Bovendien geeft het je een reëel beeld van de mogelijkheden en ambities
Oliver Talens | Manager Business Development | PlanMen

Eva London | PlanMen | IJsselland Ziekenhuis

Dagstart, wat betekent dat?
Is het mogelijk om slimmer en makkelijker te werken in de zorg? Hoe krijg je mensen mee in een verandering? Eva neemt je mee in haar verhaal en laat zien hoe zij antwoord heeft gekregen op de genoemde vragen. Ook gaat zij in op welke manier er een betere afstemming van het personeel op de werkvloer in het ziekenhuis is ontstaan, hoe patiënteninformatie beter wordt gebruikt en verwerkt, hoe verspillingen zijn gereduceerd en welke resultaten zichtbaar zijn geworden door het gebruik van het lean-dagstart en lean-patiëntenbord.

Een presentatie met een mooie praktische toepassing van continu verbeteren in de zorg. Deze presentatie is één en al inspiratie.
Eva London | verpleegkundige | IJsselland Ziekenhuis

Patrick en Christa | PlanMen

Vind het potentieel van jouw medewerkers
Iedere organisatie wil graag het volledig potentieel van zijn medewerkers benutten, maar hoe doe je dit? Hoe weet je wat het potentieel van je planners en jouw teams is?

PlanMen gebruikt hiervoor een combinatie van drie testen: een WFM-kennistest, een competentietest en een drijfverenprofiel op basis van Management Drives. Deze drie geven samen een volledig beeld van de geschiktheid en ontwikkelmogelijkheden van individuele kandidaten en teams. In deze sessie geven Christa Woltman en Patrick Hubers een toelichting op onze aanpak.
Christa Woltman en Patrick Hubers | senior business consultant | PlanMen

Outsourcing van de planning | Consumentenbond | PlanMen

Outsourcing van de planning
De Consumentenbond is medio 2018 gestart met het outsourcen van hun planningsactiviteiten. Wat waren de beweegredenen hiervan? Hoe hebben zij dit aangepakt? Wat zijn de ervaringen? En wat kan je als organisatie hiervan leren?

In een pakkende sessie over strategische besluitvorming, tactische overwegingen en operationele uitvoering worden de ervaringen m.b.t. het uitbesteden van forecast & planning door de Consumentenbond gedeeld.
Henk de Torbal | Hoofd Service & Advies | Consumentenbond en Timo Becht | Manager Business Process Outsourcing | PlanMen

Van Excel naar Planningstool | PlanMen

Van Excel naar Planningstool
Waar moet je rekening mee houden als je binnen klantcontact de Exceltool gaat vervangen door een planningstool? Hoe kom je tot selectie en waar moet je op letten bij de implementatie?

Veel middelgrote klantcontactorganisaties willen hun planning professionaliseren en spelen met deze vragen. PlanMen heeft diverse organisaties hierin begeleid en we delen graag onze ervaringen. Aan het eind van de sessie ken je de voor- en nadelen van een planningstool, kun je voor je eigen organisatie de juiste uitgangspunten formuleren en kun je een weloverwogen stap maken naar softwareselectie. 
Atze Broeckmans | Senior Business Consultant en Klantmanager | PlanMen

De toekomst van Workforce Management | PlanMen

De toekomst van Workforce Management
Zijn er over 15 jaar nieuwe beroepen ontstaan en gaan we in zelfrijdende auto’s naar ons werk of hebben we geen werk meer omdat onze workforce voornamelijk uit AI bestaat?

Kon je 15 jaar terug al voorzien dat je telefoon ook je computer zou zijn? Dat data scientist of vlogger een carrière  zou zijn en dat baristas zouden zijn gekomen en weer gegaan? In 2003 zagen we al glimmeringen opdoemen van die ontwikkelingen. Misschien kunnen we ons, aan de hand van de huidige ontwikkelingen, ook een idee vormen over wat er over 15 jaar allemaal kan. Willem van den Brink en Patrick Hubers gaan samen met jou de glimmeringen op het gebied van Workforce Management doortrekken naar 2033. Willem van den Brink  | Mede-eigenaar | PlanMen en Patrick Hubers | Senior Business consultant | PlanMen

Eigenaarschap en regie op flexibiliteit in de regio | PlanMen | Dichterbij

Eigenaarschap en regie op flexibiliteit in de regio
Dichterbij, een zorg-organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft een nieuwe visie op flexibiliteit en daarmee op de positionering van het flexbureau. Na jaren gebruik te hebben gemaakt van een centraal flexbureau staat zij nu op het punt om flexibiliteit ‘dichterbij’ te organiseren. Client en verwanten vragen om kwaliteit en continuïteit en daarom wordt flexibiliteit nu op regioniveau georganiseerd met vaste gezichten en de juiste competenties.

In deze sessie neemt Dichterbij je mee in hun transitie, in de keuzes die zijn gemaakt en de randvoorwaarden die van belang zijn. Een eerlijk verhaal uit de praktijk.
Carmen Ekkerink | Senior Consultant en Klantmanager | PlanMen en Dichterbij

Terug naar dagprogramma