Facebook Twitter Linkedin

Dagprogramma PlanMen WFM congres 2018

Donderdag 20 september 

08.00 - 08.45 uur Ontvangst - Grand Hall

09.00 - 09.15 uur Opening PlanMen - Event Hall
Het uitgangspunt van deze dag is kennisdelen, netwerken en alle trends en ontwikkelingen delen op het vlak van Workforce Management.
PlanMen

09.15 - 10.45 uur Plenaire sessie
Jan van Setten | Veelgevraagd spreker, auteur en expert |Het Leven Is Verwarrend Eenvoudig. L.I.V.E.! De tijd gaat niet sneller, de mogelijkheden nemen exponentieel toe. Verandering is de enige constante en als we zorgen dat we de fun in ons functioneren houden en de focus op datgene waar we voor staan en gaan, creëren we met elkaar de groei richting onze ambities. Waar zit de sleutel tot verandering om het iedere dag een beetje beter en leuker te doen? Je vermoedt het al..... op je stoel. Waar zitten de remmers en de versnellers in dit proces? Hoeveel aandeel wil ik zelf nemen? Hoe doe je dat zodanig dat je (interne) klanten er blij van worden en steeds bij je terugkomen? Hoe krijg je anderen mee in dit proces? De kunst is om tijdens deze processen te blijven leren en de mentale natuurwetten te (her)ontdekken die voor het grijpen liggen. Verwarring blijkt dan het voorportaal te zijn van nieuwe inzichten. Hoe zet ik mezelf en mijn team hiervoor gepland op vol leervermogen en verleng ik m'n uiterste houdbaarheidsdatum? 

10.45 - 11.00 uur Pauze - Grand Hall
Mogelijkheid om kennispartners te bezoeken.

11.05 - 11.45 uur Eerste ronde parallelsessies
Diverse themasessies, sectorspecifieke onderwerpen en PlanMen gerelateerde zaken. Van een lezing tot interactieve workshop. Aan jou de keuze. Diverse parallelsessies>>

11.05 - 11.25 uur Demosessies kennispartners
Planningssoftware is continu aan verandering onderhevig. De leveranciers ontwikkelen dan ook veelvuldig toepassingen die jouw werkzaamheden makkelijker en leuker maken. Zij vertellen en tonen je gedurende deze 20 minuten de nieuwste trends en innovaties.

11.35 - 11.55 uur Demosessies kennispartners
Planningssoftware is continu aan verandering onderhevig. De leveranciers ontwikkelen dan ook veelvuldig toepassingen die jouw werkzaamheden makkelijker en leuker maken. Zij vertellen en tonen je gedurende deze 20 minuten de nieuwste trends en innovaties.

11.55 - 12.35 uur Tweede ronde parallelsessies 
Diverse themasessies, sectorspecifieke onderwerpen en PlanMen gerelateerde zaken. Van een lezing tot interactieve workshop. Aan jou de keuze. Diverse parallelsessies>>

12.05 - 12.25 uur Demosessies kennispartners
Planningssoftware is continu aan verandering onderhevig. De leveranciers ontwikkelen dan ook veelvuldig toepassingen die jouw werkzaamheden makkelijker en leuker maken. Zij vertellen en tonen je gedurende deze 20 minuten de nieuwste trends en innovaties.

12.25 - 13.30 uur Lunch - Grand Hall 

13.30 - 14.00 uur Plenaire sessie
Meindert de Jonge | De Jonge Helden | De Kracht van Improvisatie, Plan niet té veel
Plannen is natuurlijk hartstikke slim. We doen de hele dag niet anders. Maar hoe goed je ook plant, je weet zeker dat het in de praktijk anders zal gaan. Ermee omgaan dat dingen anders gaan, da’s dus de kunst. 

Meindert de Jonge, trainer, coach én improvisatieacteur, neemt je mee in het omgaan met het onverwachte. De wetten die gelden bij het spelen van een goede geïmproviseerde scène op een podium, gelden namelijk ook in het dagelijks (werkende) leven. Welke dat zijn? Komt dat zien!

14.10 - 14.50 uur Derde ronde parallelsessies 
Diverse themasessies, sectorspecifieke onderwerpen en PlanMen gerelateerde zaken. Van een lezing tot interactieve workshop. Aan jou de keuze. Diverse parallelsessies>>

14.10 - 14.30 uur Demosessies kennispartners
Planningssoftware is continu aan verandering onderhevig. De leveranciers ontwikkelen dan ook veelvuldig toepassingen die jouw werkzaamheden makkelijker en leuker maken. Zij vertellen en tonen je gedurende deze 20 minuten de nieuwste trends en innovaties.

14.40 - 15.00 uur Demosessies kennispartners
Planningssoftware is continu aan verandering onderhevig. De leveranciers ontwikkelen dan ook veelvuldig toepassingen die jouw werkzaamheden makkelijker en leuker maken. Zij vertellen en tonen je gedurende deze 20 minuten de nieuwste trends en innovaties.

15.15 - 16.00 uur Plenaire sessie
Pacelle van Goethem | Methode voor Overtuigen | Gehoord worden. Pacelle geeft een methode voor overtuigingskracht. Ze ontdekte de wetmatigheden van overtuigen en onthult deze met plezier. Ze laat mensen hun stijl van overtuigen ontdekken en leert hen hoe ze hun stijl onmiddellijk kunnen versterken. 

16.00 - 16.15 uur Afsluiting door PlanMen - Event Hall

16.15 - 17.30 uur Kennis- en netwerkborrel - Grand Hall