Facebook Twitter Linkedin

Flexmanagement Experience VVT

Een inspirerende ontmoetingsdag voor alle Flexmanagers uit Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (de VVT instellingen). Op deze dag zullen wij met elkaar ervaringen delen over de tactische en strategische aansturing van het flexbureau. Ook staan we samen stil bij het strategische belang van het flexbureau als succesfactor voor VVT organisaties.

PlanMen nodigt daarom Flex- en HR-managers van VVT organisaties van harte uit voor de Flexmanagement Experience VVT op dinsdag 22 januari 2019. Een dag waarop collega Flexmanagers uit andere VVT organisaties en ervaringsdeskundigen jou inspireren, uitdagen en nieuwe inzichten bieden.

Verrassend en uitdagend programma
PlanMen heeft een boeiend en interactief programma samengesteld. Laat je inspireren en verrassen! Je zult huiswaarts keren met praktische adviezen, waarmee je de volgende dag direct aan de slag kunt.

09.00 uur  Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur  Welkom door PlanMen
09.45 uur  Inhoud PlanMen (Carmen Ekkerink)
10.45 uur  Pauze
11.15 uur  Esther Lok – manager Flexbureau van Vivium Zorggroep
11.45 uur  Nana Ohlhardt – manager Flexpool van Zorggroep Apeldoorn
12.15 uur  Lunch
13.00 uur  Yvonne Nuijs – manager Flexbureau ORO
13.30 uur  Corine Brunekeef – manager Flexbureau Atlant
14.00 uur  Spinnenweb (een reflectie op jouw eigen flexbureau)
15.00 uur  Nabespreking
16.00 uur  Afsluiting en borrel

Thema's
- Het belang van capaciteitsplanning
- De behoefte aan flexibiliteit
- De krapte op de arbeidsmarkt en de binding met het flexbureau
- Opleiden van flexmedewerkers
- Het versterken en empoweren van flexmedewerkers 
- Stimuleren van interne mobiliteit

Doelgroep
Flexpoolmanagers, -coördinatoren of HR-leidinggevenden van Verpleeg- en Verzorgingsinstellingen die op tactisch en strategisch niveau werkzaam zijn. Elke inschrijving zal hierop worden getoetst en na akkoord ben je welkom voor dit event. 

Kosten
Aan deze dag zijn geen kosten verbonden.

Duur
De Flexmanagement Experience is een volledige dag, inclusief lunch en afsluitende borrel.

Locatie
Alle Flexmanagement Experience dagen vinden plaats op onze locatie op Landgoed Zonheuvel te Doorn.

Aanmelden