Facebook Twitter Linkedin

Flexmanagement Experience VVT

Een inspirerende ontmoetingsdag voor alle Flexmanagers vanuit Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (de VVT instellingen).
Over de Flexpool en het flexbureau als succesfactoren voor VVT organisaties.

PlanMen nodigt alle Flexmanagers van VVT organisaties van harte uit voor de Flexmanagement Experience VVT op dinsdag 6 november 2018. Een dag waarop collega Flexmanagers uit andere VVT organisaties en ervaringsdeskundigen jou inspireren, uitdagen en nieuwe inzichten bieden.

Binnenkort meer over de thema's.

Ze laten zien welke positieve effecten dit heeft op de positie van de VVT organisatie op de arbeidsmarkt enerzijds, én op de efficiency van de interne organisatie anderzijds.

Verrassend en uitdagend programma
PlanMen heeft een boeiend en interactief programma samengesteld. Laat je inspireren en verrassen! En keer huiswaarts met praktische adviezen, waarmee je de volgende dag direct aan de slag kunt.

09.00 uur Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur Welkom door PlanMen
09.45 uur Inhoud PlanMen (Carmen Ekkerink)
10.45 uur Pauze
11.15 uur Twee Flexbureaumanagers van VVT organisaties delen hun ervaringen
12.15 uur Lunch
13.00 uur Twee Flexbureaumanagers van ziekenhuizen delen hun ervaringen
14.00 uur Spinnenweb (ontwerp jouw ultieme flexbureau, een reflectie op de dag)
15.00 uur Nabespreking en afsluiting

Het belooft een leerzame en zeker ook gezellige dag te worden, vol met inspirerende TED-talks!

(Aan deze dag zijn geen kosten verbonden.)

Aanmelden