Zelfroosteren a.d.h.v. praktijkvraagstukken

Zelfroosteren bestaat ongeveer 15 jaar in Nederland. De implementaties zijn van wisselend succes. Waar ligt dit aan? Wat zijn de belangrijkste succesfactoren? PlanMen heeft meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties naar succesvol zelfroosteren. In het gratis webinar “Zelfroosteren a.d.h.v. praktijkvraagstukken”, benaderen we aandachtspunten vanuit de praktijk.

N.b. ben je werkzaam binnen een contact center? Meld je dan aan voor het webinar “Zelfroosteren binnen contact centers“.

Theorie wordt tastbaar in het webinar Zelfroosteren

Over zelfroosteren wordt veel gesproken en geschreven. Het goed toepassen blijkt toch vaak lastig. Met concrete voorbeelden laten we in dit webinar zien hoe vraagstukken worden opgelost in de praktijk. Wat je in boeken en artikelen hebt gelezen gaat dan pas echt leven! Het webinar heeft tot doel een realistisch beeld te scheppen van de voor- en nadelen van zelfroosteren. Voor de praktijkvoorbeelden maken we gebruik van OWS van ORTEC, één van de meest toegepaste zelfrooster-oplossingen.

Praktijkvraagstukken

De theorie lijkt vaak ver van de praktijk te staan. De insteek van dit webinar is om zelfroosteren te benaderen vanuit praktijkvraagstukken en niet vanuit de theorie. Voorbeelden van vaak gestelde praktijkvragen en gehoorde meningen die aan bod zullen komen zijn:

  • Zelfroosteren wil bij ons niet slagen want niemand kiest de nachtdienst!
  • Medewerkers snappen niks van het punten systeem. Waarom krijgen ze bijvoorbeeld geen punten op maandagochtend?
  • Als de medewerker wil intekenen zijn collega’s ze soms voor geweest. Dit vinden ze oneerlijk.
  • Is mijn formatie wel kloppend met de bezetting die ik moet draaien?
  • In wiens tijd moeten medewerkers zelfroosteren?
  • Leuk dat zelfroosteren maar het team vergeet de belangrijke zaken te roosteren zoals lesdagen en MDO’s
  • Mijn team heeft heel erg haar best gedaan, maar als ze klaar zijn moet ik toch het rooster weer helemaal omgooien. Zonde van hun inspanningen.

Deelname webinar

DeelnameGratis
Datum2 november
Tijd13:00 – 14:00
DoelgroepTeamleiders, planners, HR, ICT managers

Voor dit evenement maken we gebruik van een beveiligd platform. Je hoeft hier niets voor te installeren. Het platform en de mails die je ontvangt zijn echter in het Engels. De demonstratie zelf is wel in het Nederlands.

Webinar “Zelfroosteren a.d.h.v. praktijkvraagstukken” 2021-11-02

In dit webinar over Zelfroosteren wordt aan de hand van praktijkvraagstukken besproken en getoond wat de (on)mogelijkheden zijn.

Zelfroosteren a.d.h.v. praktijkvraagstukken