Webinar Zelfroosteren binnen Contact Centers - Calabrio

De strijd om de klantcontactprofessional is heviger los gebarsten dan ooit te voren. Medewerkertevredenheid is een belangrijke kpi geworden om verloop te reduceren én als gewild werkgever in de arbeidsmarkt bekend te staan. Een van de sleutels tot succes is het vergroten van de mate van autonomie in het rooster. Bijvoorbeeld het laten ruilen van diensten, zelf pauze tijden te kunnen inplannen en zelfroosteren.

Zelfroosteren bestaat ongeveer 15 jaar in Nederland. De implementaties binnen contact centers zijn van wisselend succes. Waar ligt dit aan? Wat zijn de belangrijkste succesfactoren? PlanMen heeft meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties naar succesvol zelfroosteren. In het gratis webinar “Zelfroosteren binnen contact centers”, benaderen we aandachtspunten vanuit de praktijk.

Theorie wordt tastbaar in het webinar Zelfroosteren & Autonomie

Over zelfroosteren wordt veel gesproken en geschreven. Het goed toepassen blijkt toch vaak lastig. Met concrete voorbeelden laten we in dit webinar zien hoe vraagstukken worden opgelost in de praktijk. Wat je in boeken en artikelen hebt gelezen gaat dan pas echt leven! Het webinar heeft tot doel een realistisch beeld te scheppen van de voor- en nadelen van zelfroosteren binnen het contact center. Voor de praktijkvoorbeelden maken we gebruik van Calabrio WFM. Dit pakket is ontwikkeld in Zweden, dé uitvinders van zelfroosteren

Praktijkvraagstukken

De theorie lijkt vaak ver van de praktijk te staan. De insteek van dit webinar is om zelfroosteren te benaderen vanuit praktijkvraagstukken van een contact center. Voorbeelden van vaak gestelde praktijkvragen en gehoorde meningen die aan bod zullen komen zijn:

  • Autonomie wil bij ons niet slagen, want niemand kiest die impopulaire dienst!
  • Als de medewerker wil intekenen zijn collega’s ze soms voor geweest. Dit vinden ze oneerlijk.
  • Is mijn formatie wel kloppend met de bezetting die ik moet draaien?
  • In wiens tijd moeten medewerkers zelfroosteren?
  • Leuk dat zelfroosteren maar het team vergeet de belangrijke zaken te roosteren zoals lesdagen en MDO’s
  • Mijn team heeft heel erg haar best gedaan, maar als ze klaar zijn moet ik toch het rooster weer helemaal omgooien. Zonde van hun inspanningen.

Deelname webinar Zelfroosteren & Autonomie

DeelnameGratis
Datum25 november
Tijd10:00 – 11:00
DoelgroepTeamleiders, planners, HR, ICT managers
Voor dit evenement maken we gebruik van een beveiligd platform. Je hoeft hier niets voor te installeren. Het platform en de mails die je ontvangt zijn echter in het Engels. De demonstratie zelf is wel in het Nederlands.
Webinar “Zelfroosteren en Autonomie binnen KCC” 2021-11-25

In dit webinar “Zelfroosteren binnen Contact Centers” wordt a.d.h.v. praktijkvragen besproken en getoond wat (on)mogelijkheden zijn.

Webinar Zelfroosteren binnen Contact Centers - Calabrio