Capaciteitsmanagement in de zorg

Hoe zorg je dat de personeelsinzet optimaal aansluit op de zorgvraag? En dat inzet van dure flexkrachten tot een minimum wordt beperkt? Capaciteitsplanning vertaalt de zorgvraag naar benodigde capaciteit en is de schakel tussen organisatiedoelstellingen, klantvraag en de operationele planning. In het webinar Capaciteitsplanning wordt aan de hand van praktijkvraagstukken besproken hoe capaciteitsmanagement helpt.

Theorie wordt tastbaar in webinar Capaciteitsplanning

Over capaciteitsplanning wordt veel gesproken en geschreven. Het toepassen in de zorg blijkt toch vaak lastig. Met concrete voorbeelden laten we in dit webinar zien hoe vraagstukken kunnen worden opgelost in de praktijk, waarbij de theorie over capaciteitsplanning ineens tastbaar wordt. Voor de voorbeelden maken we gebruik van Excel en PlanMotion. In het webinar Capaciteitsplanning is alle ruimte voor discussie.

Praktijkvraagstukken

De theorie lijkt vaak ver van de praktijk te staan. De insteek van dit webinar is daarom om capaciteitsplanning te benaderen vanuit praktijkvraagstukken en niet vanuit de theorie. Voorbeelden van praktijkvragen:

  • Hoe maak ik een goede vertaalslag van de ZZP-mix binnen mijn afdeling naar de benodigde teamformatie?
  • Wat is de impact van een stijgend ziekteverzuim op de beschikbaarheid van mijn medewerkers?
  • Hoe breng ik mijn flexbehoefte door het jaar heen in beeld?
  • Hoe bepaal ik aan de hand van de minimale bezettingseisen of mijn (gewenste) verlofplanning mogelijk is?

Deelname webinar

Helaas. Alle webinars over capaciteitsplanning in de zorg zitten vol. In januari volgt een nieuwe reeks. Wil je weten wat PlanMen biedt op het gebied van capaciteitsplanning? Kijk dan hier.

N.b. Heeft capaciteitsplanning urgentie vanwege Covid-19, bel ons dan op 088 825 2525, of stel je vraag via een formulier.

Webinar “Capaciteitsplanning in de zorg a.d.h.v. praktijkvraagstukken” 2020-10-29

In het webinar Capaciteitsplanning wordt aan de hand van praktijkvraagstukken besproken en getoond hoe capaciteitsmanagement werkt.