Personeelsplanning waarbij de (verwachte) vraag naar zorg het vertrekpunt is voor de capaciteitsbehoefte en planning. Personeelsplanning die de verbinding legt tussen het strategisch, tactische en operationele niveau. Personeelsplanning waarbij uren en euro’s bij elkaar komen. Personeelsplanning zoals het bedoeld is, het nieuwe plannen.

21 januari organiseert PlanMen samen met Planmotion en Infor een inspiratie bijeenkomst waarbij een vertaling wordt gemaakt van het Actieprogramma VWS naar de praktijk . Graag nodigen we jou uit voor deze gratis bijeenkomst.

Presentatie PlanMen

Van kelder naar directiekamer. Van reactief naar proactief. Het ministerie van VWS onderstreept met het actieprogramma Werken in de Zorg de noodzaak tot goed workforce management, oftewel personeelsplanning. Met het actieprogramma wordt een terugdringing van het arbeidstekort in de zorg beoogd van 153.500 banen eind 2022. Hierbij moet het leeuwendeel van 71% met actielijn 3 “Anders werken” worden gerealiseerd. Oliver Talens geeft namens PlanMen uitleg over Actielijn 3 en wat dit in de praktijk betekent. Vanuit Stichting Bernhove vertelt Carla Bouwhuis wat goed capaciteitsmanagement kan opleveren.

Programma en inschrijven

Klik voor informatie over de bijeenkomst, inclusief het programma en een aanmeldformulier op onderstaande knop.

Meer zorgvraag. Minder mensen. Bent u klaar voor 2022? 2020-01-21

Het actieprogramma Werken in de Zorg onderstreept de noodzaak tot goede personeelsplanning. 21 januari wordt een vertaling gemaakt naar de praktijk.