Flexmanagement Experience

29 april organiseren we de jaarlijkse Flexmanagement Experience voor de Zorg. Nooit was flexibiliteit zo’n belangrijk onderwerp als het afgelopen jaar binnen de zorg, maar zeker ook daarbuiten. Daarom kiezen we voor een evenement voor zowel de VVT als de ziekenhuissector. Om ervaringen en kennis te delen en vooral met elkaar vooruit te kijken naar de positionering van flexibiliteit als Corona achter ons ligt.

Het afgelopen jaar heeft Covid-19 en daarmee de zorg aan cliënten de zorgorganisaties laten zien welke cruciale rol flexibiliteit in je personele capaciteit betekent als het gaat om kwaliteit en continuiteit van zorg.

We weten natuurlijk al langer hoe fijn medewerkers flexibiliteit ervaren als daarmee een goede balans tussen werk en privé gerealiseerd kan worden en hoezeer organisatie daarmee geholpen zijn om kwaliteit voor de klant te waarborgen maar ook de mate waarin het bijdraagt aan efficiency en doelmatigheid voor de organisatie.

Maar wat gebeurt er in een crisissituatie waarin alle reguliere samenwerkingsvormen, werkwijzen en roosterafspraken onder grote druk niet meer actueel of zelfs niet meer werkbaar zijn en we meer dan we voor mogelijk konden houden een beroep op ieders flexibiliteit moesten doen om als organisatie overeind te blijven staan.

Flexmanagement Experience 2021

Hoe heb je als manager/planner de druk ervaren, welke creatieve ideeën zijn omgezet in gerealiseerde oplossingen? Waar heb je impact kunnen maken binnen de organisatie en wat is er nodig om ook na dit coronatijdperk flexibiliteit toekomstbestendig te maken? We bespreken het gezamenlijk tijdens Flexmanagement Experience 2021!

Vorig jaar was er een wachtlijst voor de Flexmanagement Experience. En dit jaar verwachten we dat de animo nog groter is dan voorgaande edities. Dus schrijf je snel in. Een gedetailleerd programma volgt.

Aanmelden voor het evenement

Deelname€35 (excl. BTW)
Datum29 april
Tijd13:00 – 17:00
DoelgroepManagers en coördinatoren Flexbureaus binnen VVT en Ziekenhuizen
Helaas, de Flexmanagement Experience is VOL.
Deelname is niet meer mogelijk.
Flexmanagement Experience 2021 2021-04-29

Nooit was flexibiliteit zo’n belangrijk onderwerp als nu. In de Flexmanagement Experience kijken we naar de positionering van flexibiliteit.

Flexmanagement Experience