Hoe zorg je dat de personeelsinzet optimaal aansluit op de zorgvraag? En dat inzet van dure flexkrachten tot een minimum wordt beperkt? Capaciteitsplanning vertaalt de zorgvraag naar benodigde capaciteit en is de schakel tussen organisatiedoelstellingen, klantvraag en de operationele planning. In deze sessie wordt gedemonstreerd hoe capaciteitsplanning optimaal wordt ondersteund met de software van PlanMotion. Aan de hand van praktijkvraagstukken wordt getoond hoe de software het inzicht- en output geeft om het personeel optimaal te kunnen plannen en roosteren.

Praktijkvraagstukken

De theorie lijkt vaak ver van de praktijk te staan. In deze demonstratie in PlanMotion wordt daarom uitgegaan van de praktijk. Voorbeelden van praktijkvragen:

  • Hoe maak ik een goede vertaalslag van de ZZP-mix binnen mijn afdeling naar de benodigde teamformatie?
  • Wat is de impact van een stijgend ziekteverzuim op de beschikbaarheid van mijn medewerkers?
  • Hoe breng ik mijn flexbehoefte door het jaar heen in beeld?
  • Hoe bepaal ik aan de hand van de minimale bezettingseisen of mijn (gewenste) verlofplanning mogelijk is?

Registreren voor demonstratie

DeelnameGratis
Datum5 oktober
Tijd13:00 – 14:00
DoelgroepZorgmanagers,
Zorg financials,
Directie / Management,
HR
Voor de demonstratie maken we gebruik van een beveiligd platform. Je hoeft hier niets voor te installeren. Het platform en de mails die je ontvangt zijn echter in het Engels. De demonstratie en software zelf zijn wel in het Nederlands.
Demonstratie capaciteitsplanning in de zorg 2021-10-05

In de demonstratie Capaciteitsplanning in de zorg wordt aan de hand van praktijkvragen de werking van capaciteitsmanagement getoond.

Demonstratie capaciteitsplanning PlanMotion