Capaciteitsmanagement in de zorg

Hoe zorg je dat de personeelsinzet optimaal aansluit op de zorgvraag? En dat inzet van dure flexkrachten tot een minimum wordt beperkt? Capaciteitsplanning vertaalt de zorgvraag naar benodigde capaciteit en is de schakel tussen organisatiedoelstellingen, klantvraag en de operationele planning. In het webinar Capaciteitsplanning wordt aan de hand van praktijkvraagstukken besproken hoe capaciteitsmanagement helpt.

Theorie wordt tastbaar in webinar Capaciteitsplanning

Over capaciteitsplanning wordt veel gesproken en geschreven. Het toepassen in de zorg blijkt toch vaak lastig. Met concrete voorbeelden laten we in dit webinar zien hoe vraagstukken kunnen worden opgelost in de praktijk, waarbij de theorie over capaciteitsplanning ineens tastbaar wordt. Voor de voorbeelden maken we gebruik van Excel en PlanMotion. In het webinar Capaciteitsplanning is alle ruimte voor discussie.

Praktijkvraagstukken

De theorie lijkt vaak ver van de praktijk te staan. De insteek van dit webinar is daarom om capaciteitsplanning te benaderen vanuit praktijkvraagstukken en niet vanuit de theorie. Voorbeelden van praktijkvragen:

  • Hoe maak ik een goede vertaalslag van de ZZP-mix binnen mijn afdeling naar de benodigde teamformatie?
  • Wat is de impact van een stijgend ziekteverzuim op de beschikbaarheid van mijn medewerkers?
  • Hoe breng ik mijn flexbehoefte door het jaar heen in beeld?
  • Hoe bepaal ik aan de hand van de minimale bezettingseisen of mijn (gewenste) verlofplanning mogelijk is

Deelname webinar

Het webinar vindt online plaats op 2 februari 2021 van 15.30u tot 17.00. Deelname is gratis, echter indien je 48u voor aanvang afmeld of niet aanwezig bent worden €75 aan kosten in rekening gebracht.

N.b. Heeft capaciteitsplanning urgentie vanwege Covid-19, bel ons dan op 088 825 2525, of stel je vraag via een formulier.

Webinar Capaciteitsplanning in de zorg 2021-02-02

In het webinar Capaciteitsplanning wordt aan de hand van praktijkvraagstukken besproken en getoond hoe capaciteitsmanagement werkt.