Facebook Twitter Linkedin

Ervaringen ex-studenten post hbo WFM opleiding

De post hbo opleiding Workforce Management is gericht op het strategische deel van het vak WFM. Hoe gaan we de toekomst zonder (bezettings-)zorgen tegemoet? Wat kost het? Wat levert het op? Allemaal vragen die je gefundeerd kunt beantwoorden met handvatten die je geboden worden tijdens de opleiding. En dat is goed, want Planning is al jaren een vak dat steeds meer waardering krijgt en ook gezien wordt als een vak. Zeker bij die afdelingen die niet direct met een Planningsafdeling in verbinding staan. Het gaat hier niet over afdelingen die klantcontact genereren, maar ook afdelingen die in het belang van de medewerkers staan. HR, OR en Facturatie zijn een paar voorbeelden. Op deze afdelingen vragen mensen je niet meer ter verantwoording maar om advies. Kortom, je leert het vak WFM te vermarkten binnen je organisatie.
 
"Wat me ontzettend aansprak aan deze opleiding was de goede balans tussen de noodzakelijke vakinhoudelijke diepte en de benodigde studiebelasting zodat ik alles goed kon combineren.“

Per 1 december 2013 werd ik benoemd als manager Workforce Management binnen Enexis. Met ruim 34 jaar werkervaring, kan ik gerust zeggen dat het aansturen van een team mij goed afgaat, maar de vakinhoudelijk kennis van plannen en forecasten vond ik zelf ontoereikend en besloot hier iets aan te gaan doen.
Na wat researchwerk op Internet ontdekte ik de School for Customer Management, welke de post hbo Registeropleiding Workforce Management aanbied in samenwerking met PlanMen. Wat me ontzettend aansprak aan deze opleiding was de goede balans tussen de noodzakelijke vakinhoudelijke diepte en de benodigde studiebelasting zodat ik alles goed kon combineren.

Ik hecht veel waarde aan de theoretische kennis, maar ook de praktische kant van deze opleiding. Ik mocht namelijk aan de slag met het schrijven van een verbeterplan, waarbij het implementeren van het verbeterplan binnen je organisatie een onderdeel is en dient te resulteren in een minimale besparing van € 10.000 op jaarbasis. Welke werkgever wil dit nu niet?

De colleges werden gegeven door ervaren en gemotiveerde vakspecialisten waarbij de onderwerpen als positionering van de diverse afdelingen als: WFM, HRM, finance , forecast, projectmanagement, verandermanagement en presentatietechnieken ruim aan bod kwamen. De groepssamenstelling was divers, zowel in leeftijd als ervaring zodat ik veel nieuwe inzichten en ervaringen heb opgedaan. Het merendeel van de cursisten was werkzaam op een call- of contactcenter in de financiële dienstverlening, terwijl ik zelf werkzaam ben in een specifieke technische omgeving met zijn eigen forecast- en planningsproblematiek. Tijdens de colleges en het examen werd er, voor zover als mogelijk, ingespeeld op een ieders eigen bedrijfsspecifieke problematieken zodat dit resulteerde in een hoog rendement voor de cursist. Van alle docenten werd er dan wel een hoge mate van flexibiliteit en inlevingsvermogen gevraagd maar hier was zeker geen gebrek aan. Ik kijk terug op leerzame periode. De opleiding is zeker een aanrader voor diegene die zich willen ontwikkelen op het gebied van plannen en forecasten.
Eric Penders | Manager Workforce Management vestiging Limburg-Zuid | Enexis


Sinds 2008 werk ik voor Aegon. Eerst was ik werkzaam als procesmanager Outsourcing. Daarna ben ik op enkele Backoffice afdelingen coördinator geweest. Begin 2015 kreeg ik bij Aegon de kans om als Workforce Planner aan de slag te gaan. Deze kans heb ik gepakt. Aangezien het een nieuwe functie was, ben ik gelijk gestart met de post hbo opleiding Workforce Management.

Medio vorig jaar heb ik de opleiding afgerond. De opleiding heeft mij veel gebracht. Allereerst krijg je meer inzicht in wat Workforce Management exact inhoudt. Wat valt eronder, maar ook wat valt er niet onder. Zeker als je nog niet zo in het vakgebied zit, is dit erg handig. Daarnaast heeft het als groot voordeel dat je de theorie ook gelijk in de praktijk kan brengen. In mijn situatie was dit het implementeren van Workforce Management binnen Aegon. Mede hierdoor hebben we al diverse stappen genomen, maar de praktijk is dat er ook nog het nodige werk moet worden verzet. Tot slot is het ook heel erg leuk om van medestudenten te horen hoe er bij andere organisaties wordt gewerkt. Dit zorgt voor nieuwe kennis en ‘last but not least’ ook een nieuw netwerk.
Kees Klarenbeek | Workforce Planner Leven | Aegon

In juni afgelopen jaar heb ik de opleiding post hbo Workforce Management afgerond. De opleiding heeft mij in mijn rol, als Forecaster binnen Obvion Hypotheken, verder geholpen. Met name de opleidingsdagen waren zeer interessant en zinvol. Redenen hiervoor zijn te vinden in de docenten (echte vakspecialisten die zich op gebied van Workforce Management hebben bewezen), maar ook het sparren met mede studenten uit andere branches is zeker een positief gegeven. Het vakgebied WFM krijgt steeds meer betekenis bij ons in de organisatie. Hierdoor is het prettig om op alle niveaus binnen de organisatie mee te kunnen praten over beslissingen op het gebied van operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hier heeft de opleiding zeker toe bijgedragen. Door de opbouw en veelzijdigheid van de opleiding (niet op 1 theorie gebaseerd en meerdere invalshoeken waardoor je in staat gesteld wordt om het best werkende voor je organisatie eruit te halen) en de praktijkervaringen van de docenten kan ik deze opleiding aanraden voor mensen die van hoog tot laag in het Workforce Management werkzaam zijn.
De eindopdracht is voor zowel mezelf als de opdrachtgever een eye opener geweest om daadwerkelijk iets te bereiken op het gebied van Workforce Management.
Luc Koekkelkoren | Centrale Forecaster Operations | Obvion

De reden waarom ik gekozen heb voor de Post hbo WFM opleiding is het feit dat ik vanuit mijn functie behoefte had aan een bredere theoretische basis. De keus is op deze opleiding gevallen omdat deze ook binnen de WFM specialisten die ik hierover gesproken heb hoog aangeschreven staat en er een mooi erkend diploma aan het einde van de rit op je ligt te wachten.

Naast de onderwerpen die in de colleges zijn behandeld heb ik veel gehad aan de diversiteit van de medestudenten. Discussies tijdens de colleges geven een breder perspectief van waaruit het WFM traject binnen de verschillende bedrijven benaderd wordt.
De stof die tijdens de colleges werd aangereikt heeft mij persoonlijk goed geholpen omdat deze dicht bij de praktijk kwam en direct toepasbaar was.

Al met al een goede keuze geweest wat mij meer body geeft in mijn huidige werkzaamheden en waardoor ik een bredere view heb gekregen.
Robert Schut | Planning, KCC Coördinatiecentrum | Nationale Nederlanden


De opleiding Post HBO WFM is een inspirerende opleiding waar zowel ervaren als onervaren mensen in het werkveld van WFM enorm veel baat bij hebben. Voor ervaren mensen geeft de theorie en de behandelde lectuur handvatten om betere adviezen uit te brengen binnen de organisatie maar ook naar opdrachtgevers toe. Voor onervaren mensen geeft de theorie een goed beeld waar WFM voor staat en wat je kan bereiken binnen het vakgebied. De colleges die worden gegeven zijn zeer leerzaam en een must om te volgen. De colleges zijn afwisselend en de docenten geven de ruimte om je eigen aandachtsgebieden binnen je organisatie bespreekbaar te maken. Er wordt voldoende hulp aangeboden door de docenten, waar ook dankbaar gebruik van wordt gemaakt. De onderlinge verschillen, van de cursisten vanuit de verschillende organisaties, zijn groot en daardoor zeer inspirerend. De afstudeeropdracht is het belangrijkste onderdeel van deze opleiding waar je eigen organisatie ook een groot voordeel mee kan behalen. Uiteindelijk, als cursist, ben je trots dat je je diploma hebt weten te behalen, trots op het behaalde financiële resultaat voor je organisatie en trots met de blijvende contacten van je docenten en medecursisten.
Hendrik Steenhouwer | Coördinator WFM | Webhelp

Op persoonlijk vlak is het ook een goede CV verrijking. Omdat het vak steeds meer wordt (h)erkend, worden ook steeds meer eisen gesteld aan kennis en kunde. Een diploma met Europese erkenning helpt daar natuurlijk bij. Je bent dus ook meer in staat jezelf te vermarkten. En als bonus van de opleiding doe je naast sparren met vakgenoten ook meer connecties op. Een mooi netwerk voor je weet maar nooit.
Imke Hidma | Coördinator Planning & Traffic | TMG

De Post HBO Workforce Management opleiding van de School for Customer Management (SFCM) heeft mij inzicht gegeven hoe je een WFM afdeling positioneert binnen je bedrijf. Facetten zoals onder andere HRM, Marketing, markt- en softwareontwikkelingen komen aan de orde waarbij een deel theorie is.

Doordat de docenten vanuit hun vakgebied specialist zijn tezamen met de expertise van de medecursisten krijg je een goed beeld van de besproken onderwerpen.

Het schrijven van een verbeterplan met hierin voor de directie alle relevante informatie en logische opbouw waren voor mij een echte eye-opener. De ondersteuning vanuit het SFCM en PlanMen heeft mij geholpen in de inhoudelijke verdiepingsslag van het onderwerp welke ik gekozen had.
Ramon Verhagen | Forecaster | CZ

Het was een fantastische ervaring om les te mogen krijgen van echte vakmensen, die alle trucjes en kneepjes van het vak kennen! De lessen waren erg interactief, waardoor je ook de mogelijkheid kreeg om spelende zaken binnen je eigen organisatie te bespreken, waardoor je gelijk de volgende dag al direct aan de slag kon met je uitdaging. Het onderzoek was erg pittig maar enorm interessant. Ik heb mijn werkgever aantoonbaar een fors bedrag kunnen besparen en ben er trots op mijn steentje bij te dragen aan de verbetering van het bedrijf!
Rimme Salet | Planner/Teamleider Traffic UPC | Webhelp

In 2013 heb ik met veel plezier de Post HBO Workforce Management (WFM) opleiding gevolgd. Voor dit relatief jonge vakgebied wordt veel gebruik gemaakt van Human Resource literatuur. Interessante onderdelen van de opleiding zijn strategische workforce planning, de interne positionering en vermarketing van WFM, sourcingsvraagstukken en budgetteren.

Er wordt handreikingen gedaan over de wijze waarop de WFM afdeling zichzelf meer binnen het bedrijf kan profileren en hoe de toegevoegde waarde het beste voor het voetlicht kan worden gebracht. WFM dient zichzelf te bewijzen, waarbij analyse en advies (het opleveren van scenario’s) belangrijke elementen vormen. De opleiding bevat ook een praktijkopdracht, waarmee voor het eigen bedrijf een besparing van minimaal €10.000 dient te worden gerealiseerd. Ik heb gekozen voor het inregelen van WFM voor Ziggo Webcare en ben hierin vanuit de opleiding goed begeleid.

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het feitelijk implementeren van mijn projectplan en diverse interne presentaties binnen Ziggo. Op 13 februari 2014 mag ik bovendien spreken op het Social Conference 2014 in Amsterdam. De opleiding heeft derhalve niet alleen Ziggo, maar ook mij persoonlijk geen windeieren gelegd!
Patrick Kauw | Teamleider Traffic | Ziggo

In het verleden vroeg mijn leidinggevende wel eens: “Wat heb jij nu van mij nodig?”, door de opleiding kan ik deze vraag veel beter beantwoorden. Ik ben de opleiding begonnen met een vrij lege rugtas. Tijdens de opleiding heb ik deze weten te vullen. Sommige onderdelen die in de opleiding aan bod kwamen, kon ik meteen implementeren in mijn bedrijf, andere zijn voor de toekomst. Jij bent zelf degene die bepaalt wat je hiermee doet en wanneer.

De kunst is om het geleerde om te buigen naar je eigen organisatie en dit toe te gaan passen. Het leukste onderdeel van de opleiding vond ik changemanagement. Iets waar wij in het bedrijf waar ik werk veel te maken hebben. Door het op de juiste wijze te doen krijg je veel beter begrip binnen je bedrijf.  Behalve mijn vakkennis heb ik ook mezelf verder weten te ontwikkelen. Op zakelijk maar ook op persoonlijk gebied.
Deze opleiding is de opleiding als je je verder wilt ontwikkelen op WFM gebied.
Marga van Bruggen | Coördinator Planner | Webhelp

De opleiding heeft een aantal zaken voor mij in perspectief geplaatst. Omdat ik nog niet zo lang in het vak zit en ik voornamelijk op gevoel acteer in mijn werkzaamheden heeft de opleiding mij houvast geboden en inzicht in de zaken die voor een wfm'er belangrijk zijn. In de dagelijkse praktijk gebruik ik voornamelijk de communicatiemodellen die de revue gepasseerd hebben, om wfm binnen SNT nog meer op de kaart te zetten.
Remko Stroop | Planner | Webhelp
 

Veel geleerd.
Weet dagelijks wat ik niet moet doen(!)
Fijne docenten, behalve de ene, kom hoe heet ie ook alweer, iets met van der Drink ofzo

Dennis de Weerd | WFM specialist | Gemeente Amsterdam

Een inspirerende opleiding die uitnodigt om je zelf te verdiepen in de theorie. De opleiding bevestigt enerzijds met theoretische kader wat je al zelf in de loop der jaren hebt ontdekt. Anderzijds opent het je denken door je medestudenten die het op een andere manier bekijken en aanpakken. Door de onderbouwing van WFM krijg je de kennis in handen die je zeker kan gebruiken om in je eigen organisatie WFM op de kaart te zetten. Door dat de opleiding niet op één theorie gestoeld is maar op meerdere visies kan je zelf de manier vinden die bij jou en de organisatie past.
Christa Woltman | Senior planner | Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden