Facebook Twitter Linkedin

Efficiënt met Kaizen en WFM

Met Kaizen en Workforce Management op weg naar een efficiënte en effectieve organisatie. Vernieuw jezelf!

  • Lopen processen niet zoals afgesproken?
  • Worden veranderingen in beleid op verschillende manieren geïnterpreteerd?
  • Gaan we samen het avontuur aan om je organisatie te vernieuwen en de toegevoegde waarde te vergroten?

Dan is het nodig om jouw processen aan te pakken door middel van een Kaizen event. 

Een Kaizen event is een beproefde en intensieve methode om processen inzichtelijk te maken en te vernieuwen. Met een samengestelde groep – bestaande uit medewerkers die betrokkenheid hebben in het proces – wordt de uitdaging aangegaan om in maximaal 4 dagen tot een nieuw proces te komen. De essentie is dat bij elke processtap nagedacht dient te worden of het echt toegevoegde waarde voor de klant heeft, zo niet? Dan deze schappen. Het resultaat is het nieuwe uitgedachte (lean) proces dat is gereduceerd met 40-80% aan processtappen. Met deze methode is iedereen betrokken en nog belangrijker, voelt zich eigenaar van het nog in te voeren proces. 

Het vervolg is dat de medewerkers onder begeleiding van een lean-expert in een afgesproken termijn de veranderingen in het proces zelf doorvoeren en borgen. Om daadwerkelijk de organisatie efficiënt en effectief te maken is het nodig om op het nieuwe proces de totale personele inzet aan te passen. 

PlanMen heeft hiervoor een bewezen methode ontwikkeld die bestaat uit onderdelen vanuit Kaizen, Lean en Workforce Management. Hiermee worden organisaties optimaal in staat gesteld zichzelf te vernieuwen om tot duurzame resultaten te komen.

Neem contact op