Boek Duurzaam Individueel Roosteren

De aandacht in Nederland voor zelfroosteren of liever gezegd ‘individueel roosteren’ is sinds 10-15 jaar toegenomen. In het begin was er vooral sprake van enkele voorlopers die experimenten met zeggenschap gingen uitvoeren. Er kwam steeds meer en betere software beschikbaar om het proces van individueel roosteren te ondersteunen. Gaandeweg is er vooral in de zorg veel ervaring opgedaan met het concept individueel roosteren. Afspraken in de cao’s over de zeggenschap van werknemers over hun eigen arbeidstijden zijn geen uitzondering meer. Er zijn inmiddels in de praktijk allerlei benamingen voor, zoals groepsroosteren, samen roosteren, participerend roosteren, teamroosteren etc.

Het Netwerk Zelfroosteren, dat bestaat uit deskundigen van bedrijven zoals PlanMen, vakbonden, werkgeversorganisaties en kennisinstituten, beoogt met deze publicatie een tweetal doelen.

  1. Ten eerste willen we het concept individueel roosteren verder uitdiepen en van idealisme naar realisme gaan.
  2. Het tweede doel is om de link te leggen tussen individueel roosteren en gezondheid. Wat betekent het concept van individueel roosteren voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers?

Het boek wordt digitaal gratis ter beschikking gesteld.

Download

Voornaam *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Branche *

Functiegebied *

Functieniveau *

Organisatie *

Telefoonnummer *

E-mail * (geen publiek emailadres zoals hotmail of gmail)


Meer weten?

Margriet Kolkman
Naar contactformulier
Boek Duurzaam Individueel Roosteren 2020-04-28T12:25:20+02:00
PlanMen https://www.planmen.com

Het Boek Duurzaam Individueel Roosteren is gratis te downloaden. Het boek wordt aangeboden door Netwerk Zelfroosteren, waarvan PlanMen deel maakt.