Facebook Twitter Linkedin

Forecast

Bij forecasting worden zaken die op strategisch niveau al zijn voorspeld (in budget en bruto/netto factor) omgezet naar wat dat in maand x van het jaar betekent voor de inzetbaarheid van het personeel. Er zijn instrumenten (formatie opbouw en capaciteitsplanning) die ingezet kunnen worden bij het voorspellen van de inzetbaarheid van personeel en de fluctuatie van de vraag. Hoe ga je nu om met de uitkomsten van die voorspelling?

Voorspelbare vraag
Op basis van historische gegevens en marktomstandigheden wordt er een inschatting gemaakt van de verwachte vraag.

Voorspelbare uitval
Bij de personele planning moet je er van uit gaan dat de uitval fluctueert, maar dat deze goed voorspelbaar is. Dit heeft gevolgen voor de opbouw van de personele bezetting in relatie tot de inzetbronnen.

Formatie-opbouw
De vraag en de uitval van inzetbaarheid is voorspelbaar. Die uitval moet vervangen worden om de continuïteit te waarborgen. Het is daarbij van belang om verschillende vormen van inzetbaarheid te hebben, zodat er op meerdere paarden gewed wordt. De opbouw van de personele bezetting met verschillende arbeidscontractvormen (vast, oproep, min/max, etc.) is bepalend voor de planningsdynamiek die eruit gehaald kan worden.

Tussen de diverse sectoren zitten veel verschillen als het op gebruik van arbeidscontracten neer komt. In de sectoren waar vooral veel seizoensgebonden invloeden zijn, zoals de Horeca, Dagrecreatie en Klantcontact omgevingen zijn veel tijdelijke en flexibele contactvormen terug te vinden. Binnen de Overheid, Zorg en Welzijnssector wordt daar in mindere mate gebruik van gemaakt.

Neem contact op