Facebook Twitter Linkedin

Capaciteitsplan

Het instrument om de strategie aan de operatie te verbinden is de capaciteitsplanning. Op strategisch niveau zijn de productie afspraken omgezet naar strategische instrumenten: begrotingen, formaties en budgetten. Die instrumenten worden doorgaans weinig vertaald naar tactisch niveau, bijvoorbeeld naar een capaciteitsplan. Het gevolg is dat er onvoldoende grip is op de realisatie van de strategische plannen en dat men deze plannen pas bij de operationalisering ervan in de roosters weer oppakt.

Capaciteitsplan, plannen op tactisch niveau
Onze ervaring is dat wanneer er zich knelpunten voordoen rond de personeelsplanning en workforce management, die vaak voortkomen uit het ontbreken van plannen op tactisch niveau. We zien dat er niet de juiste opbouw van contracten is en dat de voorspelbare uitval door ziekte en verlof keer op keer leidt tot verrassingen en knelpunten om de bezetting rond te krijgen. Wij pleiten ervoor om de strategie te verbinden aan de operatie middels capaciteitsplanning om zo veel voorkomende knelpunten te kunnen voorkomen.

Capaciteitsvariabelen
De essentie van een goede capaciteitsplanning is dat het alle variabelen waarmee rekening wordt gehouden bij het opstellen van de begroting, vertaald worden naar de impact die ze gaan hebben in de operatie. Die variabelen zijn onder andere:

  • de leeftijdsopbouw van de formatie: # netto uren beschikbaarheid per FTE
  • de opbouw van contractvormen in de formatie (vast, variabel (min/max) en oproep)
  • uitval door verlof, ziekte, opleiding en overleg
  • fluctuatie van de zorgvraag

Deze variabelen zorgen voor uitval van inzetbaarheid van medewerkers. De meesten van die variabelen zijn goed voorstelbaar. Het doel van een capaciteitsplanning is om de uitval per variabele te voorspellen en de inzetbron te kiezen die gebruikt gaat worden om de uitval op te vangen.

Neem contact op