Facebook Twitter Linkedin

Capaciteitsplanning

Jouw planning hangt af van jouw medewerkers, beschikbare ruimtes, werkplekken en de vraag. Veelal wordt er door organisaties aangegeven dat het té complex is om de vraag exact bepalen. Als voorbeeld komt men met het feit dat de vraag zich niet laat voorspellen. De praktijk leert dat dit wel degelijk goed mogelijk is. Deze planning inzichtelijk maken, is echter nog niet zo eenvoudig als gedacht.

Wanneer er zich knelpunten voordoen rond de personele planning, dan komt dat vaak door het ontbreken van plannen op tactisch niveau. Verbind de strategie aan de organisatie door capaciteitsplanning en veel voorkomende knelpunten kunnen worden voorkomen.

Capaciteitsplanning bestaat uit:

Er is ook een ontwikkeling, vooral actueel binnen ziekenhuizen en zorginstellingen, om een integrale benadering te kiezen van capaciteitsplanning. Dit combineert klant (patiënt) gerichte planning, workforce management en resource planning. PlanMen biedt een aanpak om te komen tot een optimale invulling van integrale capaciteitsplanning.

Met de capaciteitsplanning van PlanMen wordt een goede afstemming van vraag en aanbod mogelijk.

Jorien
Jorien

Vragen? Ik help je graag verder!