Training capaciteitsmanagement klantcontact
Capaciteitsmanagement is een cruciaal proces voor het optimaliseren van de personele bezetting. In deze training gaan we in op het vaststellen van werkaanbod en de daaruit resulterende arbeidsbehoefte. Daar tegenover komt de ontwikkeling van het bruto personeelsbestand aan bod en besteden we uitgebreid aandacht aan de verschillende vormen van verlies die ervoor zorgen dat niet alle contract-uren ook netto arbeid opleveren.We maken inzichtelijk waar tekorten of overschotten kunnen ontstaan en hoe die gemanaged kunnen worden. We laten je zien hoe je een instroomkalender maakt, scenario’s gebruikt om met onzekerheden te kunnen omgaan en hoe een goed capaciteitsplan als basis voor het jaarbudget kan dienen. We gaan natuurlijk ook in op de ideale samenstelling van een arbeidspool met vast en flexibel personeel.

Doelgroep

De training capaciteitsmanagement klantcontact is bedoeld voor de volgende functionarissen:

  • Senior planners/roosteraars
  • Capaciteitsmanagers, tactische planners
  • Managers WFM
  • Leidinggevenden primair proces

Aanvang en duur opleiding

De training wordt op twee achtereenvolgende dagen gegeven, te weten
19 en 20 mei 2020.

Benodigde voorkennis

Enkele jaren ervaring met roosteren en/of dag sturing of als controller.

Resultaat

De cursist kan na afloop een capaciteitsplan ontwikkelen/verbeteren en de organisatie adviseren over knelpunten in de personeelscapaciteit op korte en middellange termijn en deze structureel bewaken, zowel operationeel als budgettair.

Meld je aan

Wil jij je aanmelden voor deze training/opleiding? Vul dan het onderstaande formulier in. Velden met een * zijn verplicht om in te vullen. Heb je vragen of wil je dat deze training in jouw organisatie (in company) wordt gegeven? Neem dan contact met ons op via 088 – 825 2525 of info@planmen.com.

Cursist

Voornaam *

Tussenvoegsel

Achternaam *

Organisatie *

Telefoonnummer *

E-mailadres *

Functiegebied *

Functieniveau *

Branche *

Kostenplaats (afdeling)

Factuuradres *

Postcode *

Plaats *

E-mailadres factuur *

Optioneel: Kortingscode

Opmerkingen of specifieke wensen (bv. Vegetarisch)

Is contactpersoon tevens deelnemer? *

Voeg nog een cursist toe
Capaciteitsmanagement klantcontact PlanMen https://www.planmen.com

In deze training wordt ingegaan op het in balans brengen van werk en personeelscapaciteit op de middellange termijn binnen een organisatie.

Capaciteitsmanagement klantcontact 2020-05-19 Amersfoortseweg 102, 3941 EP Doorn